Izba

Połowa zysków firm francuskich jest reinwestowana w Polsce

W rankingu największych inwestorów zagranicznych w Polsce według kraju siedziby podmiotu dominującego udział Francji przekroczył 9%, co uplasowało ją na pozycji wicelidera za Niemcami, a bezpośrednio przed Holandią i USA. Skumulowane bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm z kapitałem francuskim przekroczyły poziom 100 mld zł, po wzroście na przestrzeni 5 lat o około 1/3.

Polska jest kluczowym partnerem gospodarczym Francji w Europie Środkowo-Wschodniej. To właśnie w naszym kraju firmy francuskie ulokowały blisko połowę wszystkich inwestycji w regionie. Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) we współpracy z Instytutem Debaty Eksperckiej i Analiz QUANT TANK z okazji 30-lecia istnienia Izby wydała raport pt. „Wkład firm z kapitałem francuskim i relacji polsko-francuskich w polską gospodarkę”, który stanowi obszerną analizę relacji biznesowych między Polską a Francją.

- Gdy przed 35-laty Polska rozpoczęła transformację systemową jako kraj zdestabilizowany gospodarczo bardzo potrzebowała kapitału, wiele gałęzi przemysłu było przestarzałych i niedokapitalizowanych – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Stanisław Kluza, Prezes Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz QUANT TANK, współautor raportu. – Polska bardzo potrzebowała inwestycji zagranicznych, a jednymi z pierwszych, które się pojawiły, były inwestycje francuskie. W wielu sektorach francuskie firmy odgrywają szczególnie ważną rolę na tle innych zagranicznych inwestorów. Obszarem ich największej aktywności (blisko 70% udział w 2022 roku) jest sekcja informacji i komunikacji, obejmująca branżę telekomunikacyjną, mediową oraz IT. Wiodącą rolę odgrywają one także w sektorze usług biznesowych dla firm, szczególnie w obszarze administracji i działalności wspierającej, gdzie reprezentują około 1/3 całkowitego kapitału zagranicznego firm działających w Polsce oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (3. miejsce wśród inwestorów zagranicznych).

Ważnym aspektem działalności firm francuskich w Polsce z punktu widzenia wzrostu innowacyjności gospodarki jest fakt, iż często działają one w branżach wiedzochłonnych, charakteryzujących się najwyższym poziomem zaawansowania technologicznego, takich jak: produkcja farmaceutyczna i chemiczna, sprzętu transportowego, urządzeń elektrycznych czy elektronicznych. Są one również silnie obecne w wiedzochłonnych usługach – zwłaszcza w sektorze informacji i komunikacji, ale też np. reklamy i marketingu.

Pełna wersja raportu na temat wkładu francuskich inwestycji w rozwój polskiej gospodarki >>>

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!