POLAND TRANSFORMED - Historia sukcesu polskiej transformacji ekonomicznej - oferta specjalna dla członków CCIFP

<p style="text-align: justify;">Edward Lucas z The Economist, George Friedman, założyciel i dyrektor zarządzający Stratfor oraz 50 czołowych dziennikarzy biznesowych z całego świata weźmie udział w konferencji Poland Transformed, której celem jest opowiedzenie historii sukcesu polskiej transformacji ekonomicznej i roli biznesu w tym procesie na arenie międzynarodowej. Wydarzenie odbędzie się 28 maja w Warszawie.</p>

>

Konferencja „Poland Transformed” odbywa się w 25. rocznicę obchodów pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce. To, co wyróżnia to wydarzenie to cel, którym jest opowiedzenie historii sukcesu zwi?zanej z polsk? transformacj? i rol? biznesu w tym procesie na arenie międzynarodowej. Konferencja ma służyć przełamaniu stereotypów zwi?zanych z Polsk? i pokazaniu, że polska gospodarka jest "zdrowa", nowoczesna, a ludzie stoj?cy za sukcesem polskich firm s? części? międzynarodowej elity kształtuj?cej światowy biznes.

Konferencji towarzyszy wizyta studyjna 50 zagranicznych dziennikarzy biznesowych z całego świata, reprezentuj?cych kraje UE, NATO, największych inwestorów i eksporterów, m.in. z francuskiego Le Monde, niemieckiego Suddeutsche Zeitung, hiszpańskiego El Mundo, izraelskiego i24News, japońskiego Nikkei News czy z New York Times.

Rolę tego projektu w budowaniu wizerunku Polski na świecie docenił Prezydent Bronisław Komorowski, który obj?ł konferencję ‘Poland Transformed’ patronatem z okazji Święta Wolności.

W dyskusji o tym, z czego Polska powinna być dumna po 25 latach przemian gospodarczych, wezm? udział m.in.: Jan Krzysztof Bielecki, były Premier, Przewodnicz?cy Rady Gospodarczej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan; Jacek Socha, Wiceprezes PwC; Xavier Devictor, Menedżerem Biura Banku Światowego dla Polski i Krajów Bałtyckich; Adam Maciejewski, Prezes Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych a Edward Lucas wspólnie z Georgem Friedmanem zastanowi? się jakie lekcje płyn? z polskiej transformacji dla całego świata.

W projekt zaangażowały się polskie i międzynarodowe firmy, m.in.: Comp SA, ECHO Investment, Grupa Integer, PKN Orlen, PKP Cargo, Skanska czy Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, które miały swój udział w budowaniu silnej gospodarki w Polsce i chętnie podziel? się swoimi doświadczeniami biznesowymi podczas konferencji,

Konferencja „Poland Transformed” to nie tylko okazja do podsumowania ostatniego 25-lecia, ale również pretekst do wyci?gnięcia konstruktywnych wniosków i spojrzenia w przyszłość w gronie młodego pokolenia liderów biznesowych.

Wydarzenie, pod patronatem Financial Times, skierowane jest do polskich i zagranicznych liderów biznesu, ekonomistów, ambasadorów, szefów izb handlowych oraz przedstawicieli stref ekonomicznych.

Więcej informacji w najnowszym numerze magazynu Poland Today oraz na http://transformation.poland-today.pl

FIRMY STOWARZYSZONE W CCIFP MOGĄ SKORZYSTAĆ Z 50% ZNIŻKI NA BILETY! ZAPRASZAMY

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!