Aktualności firm stowarzyszonych

Połączenie Dentons z elitarną kancelarią w Kenii

<p style="text-align: justify;">17 października 2018 r. – Dentons, największa firma prawnicza na świecie przeprowadziła ogłoszone wcześniej połączenie z kancelarią Hamilton, Harrison &amp; Mathews (HH&amp;M), jedną z największych firm prawniczych w Kenii.</p>

>

Poł?czenie to oznacza, że kancelaria HH&M, która powstała w 1902 roku i jest najstarsz? firm? w Afryce, stała się części? Dentons Afryka. Dzięki temu kancelaria Dentons będzie mogła oferować swoim klientom dostęp do wysokiej jakości usług prawniczych m.in. w Kenii i w krajach Afryki Wschodniej. Fuzja w Kenii zostaje ogłoszona tuż po zapowiedzi innego poł?czenia z firm? na Mauritiusie.

Poł?czenie to oznacza, że kancelaria HH&M, która powstała w 1902 roku i jest najstarszych firm w Afryce. „Klienci w Afryce Wschodniej oraz ci zainteresowani działalności? w tym regionie będ? mogli skorzystać z wysokiej jakości usług prawniczych na prawdziwie globaln? skalę, a to jest w stanie zaoferować jedynie kancelaria Dentons”, powiedział Joe Andrew, Globalny Prezes Dentons. „Nasi klienci maj? dostęp do dogłębnej wiedzy na temat rynków lokalnych, jak? dysponuj? prawnicy pracuj?cy i pochodz?cy ze społeczności, którym służ?”.

HH&M jest od ponad 10 lat firm? stowarzyszon? z kancelari? Dentons i jest trzeci? największ? firm? prawnicz? w Kenii pod względem liczby partnerów. Zespół HH&M dysponuje doświadczeniem w każdym z kluczowych obszarów praktyki Dentons, dopasowanych do obszarów wzrostu i możliwości w Afryce. HH&M oferuje wiedzę z zakresu bankowości i finansów, prawa spółek, sporów, prawa nieruchomości oraz technologii, mediów i telekomunikacji i jest wymieniana przez klientów oraz międzynarodowe rankingi jako jedna z najlepszych firm prawniczych w Kenii. Chambers Global wymienia HH&M w kategorii Band One w obszarach rozwi?zywania sporów, prawa pracy oraz w kategorii Band Two w obszarach prawa spółek/prawa handlowego, bankowości i finansów oraz prawa pracy.

Afryka Wschodnia jest dziś domem dla 280 milionów ludzi, a jej ł?czne PKB wynosi 225 miliardów dolarów amerykańskich. „Nasz rozwój w Kenii, wespół z jedn? z największych firm w tym kraju, pomoże nam rozwijać nasze usługi nie tylko w Afryce Wschodniej, lecz również na obszarze całej Afryki”, powiedział Noor Kapdi, Partner Zarz?dzaj?cy dla regionu Afryki oraz Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Afryce Południowej.

Obecność Dentons w Afryce rozpoczęła się od utworzenia biura w Kairze w 1964 r. Dentons ma również biura w Casablance w Maroku oraz w Johannesburgu i Kapsztadzie w RPA.

Poł?czenie z HH&M daje klientom dostęp do doświadczonych i utalentowanych prawników z 76 krajów oraz w unikalny sposób umożliwia firmie Dentons świadczenie wysokiej jakości usług prawniczych na rzecz klientów na całym świecie. „Poł?czenie z tak wysokiej jakości firm? w Kenii umocni nasz? obecność w Afryce Wschodniej oraz pozwoli na realizację strategii maj?cej na celu stanie się kancelari? panafrykańsk?, obejmuj?c? swoim zasięgiem większ? część Afryki niż którykolwiek z jej konkurentów.” Powiedział Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarz?dzaj?cy Dentons.

***

O kancelarii Dentons:

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:

Przemek Pohrybieniuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 24| M: +48 502 416 400
E: przemek.pohrybieniuk@dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!