Aktualności firm stowarzyszonych

Pojazdy dla Poczty Polskiej

<p style="text-align: justify;">Firma Fraikin Polska Sp. z o .o . w konsorcjum z Millennium leasing w wyniku złożenia najkorzystniejszej oferty w prowadzonym przez Pocztę Polską postępowaniu przetargowym zawarła w dniu 5 grudnia 2013r umowę na dostawę w formie leasingu na okres 48 m-cy łącznie 108 pojazdów 12t DMC marki IVECO Euro Cargo ML 120EL 18P.</p>

>

54 pojazdy zostały już dostarczone do jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej. Pozostałe 54 sztuki zostan? przekazane sukcesywnie w terminie 18tygodni od złożenia zamówienia przez Zamawiaj?cego w zależności od jego bież?cych potrzeb.

Wszystkie pozyskane pojazdy zostan? przeznaczone do poszerzenia zasobów transportowych Poczty Polskiej, z przeznaczeniem do obsługi kursów zwózkowo-rozwózkowych i dystrybucji przesyłek drobnicowych w ramach realizowanej przez Pocztę nowej strategii logistycznej.

Wszystkie pojazdy zostały oznakowane nowym logo Poczty Polskiej, zabudowane kontenerem i wyposażone w hydroklapy zamykaj?ce przestrzeń ładunkow? i pneumatyczne zawieszenie. Pojazdy charakteryzuj? się dobr? mobilności?, niskim zużyciem paliwa i uniwersalności? wykorzystania.

Zamawiaj?cy wyposażył wszystkie pojazdy w autorski inteligentny system monitoringu pozwalaj?cy na kontrolę on-line ich pracy i optymalizację ich wykorzystania.

Zgodnie z zawart? umow? wykonawca przeszkolił 40 pracowników stacji obsługi Zamawiaj?cego i przekazał do użytkowania 10 urz?dzeń diagnostycznych oraz udostępnił on-line dostęp do sytemu serwisowego producenta pojazdów.

Fraikin Polska

Fraikin Polska jest części? Grupy Fraikin – największego europejskiego dostawcy usługi wynajmu pojazdów dostawczych i ciężarowych. Obecnie Grupa Fraikin zarz?dza ponad 64 000 pojazdów. Oferta firmy Fraikin obejmuje wynajem krótko- i średniterminowy, wynajem długoterminowy, zarz?dzanie flot?, sprzedaż pojazdów używanych, zakup i leasing zwrotny. Gama pojazdów Fraikin jest bardzo szeroka - od pojazdów lekkich (furgony o DMC równej 3,5 T), poprzez pojazdy średnie, a skończywszy na ciężkich pojazdach użytkowych oraz pojazdach specjalistycznych – ambulanse, wywrotki, żurawie, hakowce, śmieciarki, cysterny, bankowozy, więźniarki. W zależności od określonych wymagań, Fraikin dostarcza klientom, zarówno indywidualnym jak i instytucjonalnym, pojazdy które s? najlepiej dostosowane do obecnych i przyszłych ich potrzeb.

Dostarczane do klienta pojazdy s? objęte kompleksow? obsług? Full Service Lease (FSL), która zawiera finansowanie, ubezpieczenie, przegl?dy, naprawy oraz zarz?dzanie w każdym zakresie: operacyjnym, administracyjnym, prawnym i technicznym.

W oparciu o 70 letnie doświadczenie w branży wynajmu pojazdów dostawczych i ciężarowych, funkcjonowanie blisko 200 zintegrowanych oddziałów usługowych na terenie 11 państw Europy oraz pracę ponad 3 500 pracowników, każdy klient Fraikin ma zapewnion? wysok? jakość dostarczonych usług.

Fraikin, poprzez zdobyt? wiedzę i umiejętności stworzyło standard na rynku, który w sposób optymalny służy klientom, którzy nam zaufali.

Więcej informacji o firmie Fraikin Polska na stronie : www.fraikin.pl

Fraikin Polska Sp. z o.o.

Marynarska Business Park

ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Poland

Tel. +48 22 330 09 60

Fax. +48 22 330 09 61

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!