Podsumowanie wydarzeń

Pogotowie CCIFP: Sprzedaż

<p style="text-align: justify;"><strong>Zapraszamy do korzystania z <strong>bezpłatnych konsultacji z ekspertami z naszych firm stowarzyszonych</strong>. Dzięki uprzejmości firmy Sandler Training będą Państwo mogli bezpłatnie omówić nurtujące Państwa problemy związane z tematyką sprzedaży.</strong></p>

>

Konsultacje ze sprzedaży odbywaj? się raz w miesi?cu, w czwartki, w godz.9.45-10.45.

Sandler Training to organizacja doradcza i szkoleniowa, działaj?ca w obszarze sprzedaży i zarz?dzania. Na polskim i międzynarodowym rynku pomaga   rozwi?zywać problemy pojawiaj?ce się w procesie sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • trudności sprzedawców do nawi?zywania nowych kontaktów i prowadzenia systematycznego prospektingu
  • przedłużaj?cych się procesów decyzyjnych i negocjacyjnych, co skutkuje frustracj? zespołów i nisk? efektywności?
  • kłopotów menedżerów z zaplanowaniem i realizacj? założonych celów sprzedażowych

Usługi firmy obejmuj? cały proces doradczy, czyli konsultacje, audyty, szkolenia, coaching, aplikacje grywalizacyjne, narzędzia Devine, Extended Disc oraz opiekę wdrożeniow?.

Prowadz?cy konsultacje:

Andrzej Twarowski -  Menedżer z doświadczeniem w zarz?dzaniu sprzedaż? w bankowości, liniach lotniczych i usługach profesjonalnych dla biznesu. Jako trener i konsultant biznesowy bardzo duż? wagę przywi?zuje do zrozumienia biznesowych wyzwań każdego z klientów, w czym pomaga mu „twarde” wykształcenie menedżerskie (ekonomia i MBA). 10-letnie doświadczenie w branży szkoleniowej (m.in. długoletni Dyrektor Zarz?dzaj?cy House of Skills) wykorzystuje w realizacji projektów zapewniaj?cych trwały efekt dla klienta.  

  

W ramach Pogotowia CCIFP prowadzimy konsultacje w obszarach:  marketing i komunikacja, HR, fundusze europejskie, efektywność sprzedaży.

Harmonogram konsultacji >>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!