Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Pogorszenie sytuacji epidemicznej w kraju negatywne dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,4822 (umocnienie złotego o 0,3%). W ubiegłym tygodniu, mimo bogatego kalendarza wydarzeń makroekonomicznych, kurs EURPLN charakteryzował się niską zmiennością. Czynnikiem ograniczającym presję na umocnienie złotego jest utrzymujące się ryzyko interwencji NBP w warunkach spadku kursu EURPLN wyraźnie poniżej poziomu 4,50. Wsparcie dla takiej oceny stanowi ubiegłotygodniowa wypowiedź wiceprezes NBP, M. Knightley, zgodnie z którą NBP nie chce dopuścić do silnego procyklicznego umocnienia złotego w warunkach ożywienia gospodarczego.

W pierwszej części ubiegłego tygodnia mieliśmy do czynienia z umocnieniem dolara względem euro, czemu sprzyjały publikacje lepszych od oczekiwań danych z USA, w tym w szczególności bardzo dobrych danych o sprzedaży detalicznej. W drugiej części tygodnia doszło do odwrócenia trendu, co częściowo związane było z gołębim wydźwiękiem opublikowanego w środę Minutes ze styczniowego posiedzenia FOMC.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie wystąpienie prezesa FED J. Powella przed Kongresem. Uważamy, że może ono oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty. W najbliższych dniach w kierunku osłabienia złotego mogą oddziaływać dane wskazujące na pogarszanie się sytuacji epidemicznej w Polsce (por. COVID-19 Dashboard), zwiększające prawdopodobieństwo zaostrzenia restrykcji administracyjnych. Zaplanowane na ten tydzień publikacje danych z USA (drugi szacunek PKB, wstępne zamówienia na dobra trwałe, indeks Conference Board, finalny indeks Uniwersytetu Michigan), Niemiec (indeks Ifo) oraz Polski (finalny szacunek PKB) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs polskiej waluty.

Oczekujemy, że w tym tygodniu kurs EURPLN będzie kształtował się na poziomie zbliżonym do 4,50. Jednocześnie uważamy, że w przypadku rosnącej presji na aprecjację złotego możliwe są kolejne interwencje walutowe NBP. Wsparcie dla takiej oceny stanowi komunikat po lutowym posiedzeniu RPP (por. MAKROpuls z 03.02.2021), a także wspomniana wyżej ubiegłotygodniowa wypowiedź wiceprezes NBP, M. Knightley.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!