Analizy i badania

Pogorszenie koniunktury w strefie euro umocni złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wyniósł 4,2003 (brak zmian w stosunku do kursu sprzed dwóch tygodni).</p>

>

Od poniedziałku mieliśmy do czynienia ze stabilizacj? kursu złotego. Krajowe, słabsze od oczekiwań dane nt. bilansu płatniczego nie spotkały się ze znacz?c? reakcj? rynku. We wtorek od samego rana złoty się umacniał wspierany przez słabsze od oczekiwań dane z amerykańskiej gospodarki (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, indeks NY Empire State) oraz niemiecki indeks ZEW. Odczyt inflacji w Polsce nie spotkał się ze znacz?c? reakcj? rynku. Po południu miała miejsce korekta. W środę i w czwartek złoty tracił na wartości w oczekiwaniu na czwartkowe posiedzenie FOMC. Krajowe dane nt. wynagrodzenia i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej nie miały istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. W pi?tek rano złoty przejściowo tracił na wartości wraz z innymi walutami rynków wschodz?cych. W dalszej części dnia jego kurs ustabilizował się.

Dzisiaj oczekujemy podwyższonej zmienności kursu złotego w reakcji na wyniki wyborów parlamentarnych w Grecji. Najważniejszym wydarzeniem dla złotego będ? jednak środowe publikacje wstępnych indeksów PMI w najważniejszych europejskich gospodarkach. W przypadku znacz?cego pogorszenia koniunktury odczyty mog? oddziaływać w kierunku zwiększenia obaw o trwałość ożywienia w strefie euro, a w konsekwencji przyczynić się do umocnienia złotego. Umocnienie złotego w reakcji na pogorszenie koniunktury w strefie euro będzie stanowić istotne ryzyko w dół dla naszej prognozy kursu EURPLN na koniec III kw. br. (4,25 – por. tabela kwartalna). Negatywny dla złotego może być natomiast prognozowany przez nas spadek indeksu PMI dla chińskiego przetwórstwa. Sumaryczny wpływ licznych danych z amerykańskiej gospodarki (finalny PKB, sprzedaż nowych domów, sprzedaż domów na rynku wtórnym, finalny indeks Uniwersytetu Michigan) na polsk? walutę będzie w naszej ocenie ograniczony.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!