Analizy i badania

Pogorszenie koniunktury w Chinach może osłabić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,3855 (umocnienie złotego o 0,6%).</p>

>

W poniedziałek złoty podobnie jak inne waluty regionu tracił na wartości w reakcji na dobre dane nt. koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach a także rosn?ce oczekiwania rynku na podwyżki stóp procentowych w USA. We wtorek złoty oraz inne waluty rynków wschodz?cych zaczęły się umacniać i przez resztę tygodnia pozostały w trendzie aprecjacyjnym. W naszej ocenie było to zwi?zane ze spadkiem światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanej indeksem VIX. Istotnym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zmniejszenia niepewności na rynku było osi?gnięte w środę porozumienie w sprawie wypłaty kolejnej transzy pomocy finansowej dla Grecji (patrz powyżej). W pi?tek umocnienie złotego wspierane było przez nieznacznie niższy od oczekiwań drugi szacunek amerykańskiego PKB.

W tym tygodniu istotne dla kursu złotego będ? środowe wyniki badań koniunktury dla chińskiego przetwórstwa. W przypadku realizacji naszych prognoz wskazuj?cych na pogorszenie koniunktury w Chinach złoty na środowym otwarciu może nieznacznie tracić na wartości. W czwartek do podwyższonej  zmienności kursu złotego mog? przyczynić się wypowiedzi M. Draghiego na konferencji po posiedzeniu EBC. Uważamy, że sumaryczny wpływ danych z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeksy ISM w przetwórstwie i poza przetwórstwem, a także indeks Conference Board) będzie neutralny dla kursu polskiej waluty. Ograniczony wpływ na złotego będ? miały naszym zdaniem również wstępne odczyty inflacji w Polsce i strefie euro, indeks PMI dla polskiego przetwórstwa, a także finalny szacunek polskiego PKB.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!