Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Pogoda również nie pomogła

Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w styczniu o 16,5% m/m. Warto zwrócić uwagę, że spadek odsezonowanej produkcji był znacząco większy niż w trakcie poprzedniej pauzy pomiędzy dwoma siedmioletnimi perspektywami unijnymi (styczeń 2016 r., -5,5% m/m). Do spadku aktywności w budownictwie w styczniu br. przyczyniły się również niekorzystne warunki atmosferyczne (niskie temperatury połączone z intensywnymi opadami śniegu). W rezultacie obniżenie dynamiki produkcji budowlano-montażowej pomiędzy grudniem i styczniem odnotowano również w dwóch pozostałych kategoriach: „roboty budowlane specjalistyczne” (0,5% r/r w styczniu wobec 4,7% w grudniu) i „budowa budynków” (-7,3% wobec 13,7% r/r). Te dwie kategorie przyczyniły się do spadku dynamiki produkcji budowlano-montażowej ogółem w styczniu w mniejszym stopniu (łącznie o 7,5 pkt. proc.) niż wspomniana wyżej „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej”. 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!