Aktualności firm stowarzyszonych

„Podziel się Dobrym Posiłkiem” w sklepach Carrefour

<p style="text-align: justify;">Carrefour dołączył do akcji „Podziel się Dobrym Posiłkiem”, organizowanej przez Federację Polskich Banków Żywności oraz firmę Danone. W najbliższy piątek i sobotę w sklepach sieci w całej Polsce będzie prowadzona zbiórka żywności. Przekazane przez klientów Carrefour produkty trafią do świetlic środowiskowych i organizacji społecznych z całej Polski, które wspierają najbardziej potrzebujące dzieci.</p>

>

Akcja „Podziel się Dobrym Posiłkiem” będzie zorganizowana w blisko 80 hiper- i supermarketach sieci Carrefour. W dniach 29-30 września w pobliżu kas będ? wolontariusze oraz zostan? ustawione specjalnie oznakowane kosze, do których będzie można wrzucić produkty żywnościowe. Do tej pory w ramach kilkunastu lat trwania akcji przekazano już ponad 17 milionów posiłków potrzebuj?cym dzieciom w całej Polsce. W tym roku po raz pierwszy rozszerzono działania o elementy edukacyjne. Zebrane produkty zostan? przekazane podopiecznym świetlic środowiskowych. Placówki te otrzymaj? także materiały edukacyjne dla najmłodszych.

Wolontariusze Banków Żywności szczególnie polecaj? przekazywanie produktów o wydłużonym terminie spożycia, które pozwol? na przygotowanie zdrowych, pożywnych posiłków.

–  Carrefour Polska po raz kolejny doł?czył do ogólnopolskiej zbiórki. Od wielu lat współpracujemy z Federacj? Polskich Banków Żywności, a ten rok jest dla nas szczególny, gdyż razem świętujemy jubileusz dwudziestolecia działalności w Polsce. Cieszę się, że wspólnie możemy nie tylko efektywnie ograniczać marnowanie żywności, ale także pomagać wielu tysi?com najbardziej potrzebuj?cych Polaków  – mówi Barbara Kowalska, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Carrefour Polska.

Warto także dodać, że Carrefour nie ogranicza się jedynie do zbiórek i kompleksowo wspiera działalność Banków Żywności. W 2016 roku Fundacja Carrefour przyznała już trzeci grant dla Federacji Polskich Banków Żywności na zakup specjalistycznych ciężarówek-chłodni, niezbędnych do transportu świeżej żywności. Dzięki wsparciu Fundacji do tej pory kupiono już 16 specjalistycznych samochodów. Carrefour Polska od pocz?tku swojej działalności w Polsce współpracuje z Federacj? Polskich Banków Żywności, realizuj?c liczne inicjatywy maj?ce na celu przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności. Na terenie całego kraju hipermarkety i supermarkety Carrefour przekazuj? produkty spożywcze do Banków Żywości, a na terenach sklepów organizowane s? szeroko promowane ogólnopolskie zbiórki żywności. Od 2013 roku Carrefour Polska prowadzi program „Stop Marnotrawstwu”, którego celem jest walka z codziennym marnotrawstwem na każdym szczeblu funkcjonowania firmy, a także promowanie tej idei wśród klientów i dostawców.

***

O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 800 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour Polska jest części? Grupy Carrefour, referencyjnej sieci spożywczej, która posiada blisko 12 000 sklepów w ponad 30 krajach. Grupa Carrefour jest sieci? multilokaln?, multiformatow? i multikanałow?, obsługuj?c? codziennie 13 milionów klientów na całym świecie.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniaj? się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!