Analizy i badania

Podwyższone ryzyko odpływu kapitału z polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,711 (spadek o 3pb), obligacji 5-letnich zwiększyły się do poziomu 2,089 (wzrost o 4pb), a obligacji 10-letnich obniżyły się do poziomu 2,648 (spadek o 1pb).</p>

>

W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z podwyższon? zmienności? cen polskich obligacji, których rentowności utrzymywały się w łagodnym trendzie spadkowym. Do wzrostu cen polskiego długu przyczyniły się czwartkowe dane nt. koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach (w szczególności dobre dane z Niemiec). Odczyt sprzedaży detalicznej w Polsce nie spotkał się ze znacz?c? reakcj? rynku. W czwartek miała również miejsce udana aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów
sprzedało obligacje o 2- i 5-letnich terminach zapadalności za 6,1 mld zł przy popycie 9,64 mld zł. Aukcja ta przyczyniła się do przejściowego, nieznacznego spadku rentowności polskich obligacji widocznej szczególnie na krótkim końcu krzywej.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!