Analizy i badania

Podwyższona zmienność na rynku ze względu na posiedzenie EBC

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 1,83 (wzrost o 8pb), 5-letnie do 2,14 (wzrost o 18pb), a 10-letnie do 2,53 (wzrost o 25pb).

 

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami na pocz?tku ubiegłego tygodnia doszło do silnego wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej w reakcji na ogłoszony dwa tygodnie temu przez Prawo i Sprawiedliwość pakiet fiskalny zmniejszaj?cy oczekiwania rynku na obniżki stóp procentowych w Polsce (por. MAKROmapa z 25.02.2019). Jednocześnie doszło do wzrostu spreadu pomiędzy polskimi a niemieckimi obligacjami. W dalszej części tygodnia dodatkowym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia stawek IRS był wzrost rentowności na rynkach bazowych (w Niemczech i USA) wspierany przez obniżenie globalnej awersji do ryzyka.

W tym tygodniu w centrum uwagi będzie zaplanowane na środę posiedzenie RPP. Uważamy, że jego wydźwięk może przyczynić się do spadku stawek IRS. W czwartek stawki IRS mog? charakteryzować się podwyższon? zmienności? ze względu na posiedzenie EBC. Przewidziane na ten tydzień publikacje danych z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę oraz sprzedaży nowych domów) będ? w naszej ocenie neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!