Analizy i badania

Podwyżka stóp procentowych w USA może osłabić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3644 (osłabienie złotego o 1,2%).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień złoty tracił na wartości wraz z innymi walutami rynków wschodz?cych. W kierunku ich deprecjacji oddziaływały słabe dane nt. chińskiego bilansu handlowego, a także spadek cen ropy naftowej. Niższe ceny ropy oddziałuj? w kierunku spadku inflacji, nasilaj?c oczekiwania inwestorów na dalsze łagodzenie polityki monetarnej w gospodarkach rynków wschodz?cych, w tym Polski. W efekcie kurs EURPLN osi?gn?ł w pi?tek po południu maksimum lokalne i przekroczył granicę 4,36, kształtuj?c się na najwyższym poziomie od grudnia 2014 r.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kursu złotego będzie środowe posiedzenie FOMC. Oczekujemy, że FED rozpocznie na nim cykl zacieśniania polityki monetarnej, co będzie oddziaływało w kierunku osłabienia złotego. Pozostałe dane z pierwszej części tygodnia (bilans płatniczy, inflacja, zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce, indeks NY Empire State, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, produkcja przemysłowa w USA) pozostan? w naszej ocenie w cieniu środowej decyzji FED i nie spotkaj? się ze znacz?c? reakcj? rynku. W czwartek poznamy dane nt. krajowej sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Uważamy, że okaż? się one wyższe od oczekiwań rynku, co będzie pozytywne dla złotego. Czwartkowe indeksy Ifo oraz Philadelphia FED będ? neutralne dla złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!