Santé  •  Wydarzenie VIP  •  Komitet

Podsumowanie spotkania Komitetu Zdrowie CCIFP

Aktualna sytuacja systemu opieki zdrowotnej po wyborach parlamentarnych oraz perspektywy i wyzwania firm z sektora były tematem ostatniego spotkania członków Komitetu Zdrowie CCIFP, które odbyło się 9 stycznia w siedzibie CCIFP. W roli prelegentów gościliśmy reprezentujących CEC Group: Annę Raczyńską vel Wasiluk-Paciorek, Deputy Director, Pharma&Healthcare oraz Stanisława Pietrzaka, Director, Public Affairs. Eksperci dokonali analizy podziału kompetencji w nowym kierownictwie Ministerstwa Zdrowia. Przyjrzeliśmy się także składom nowo utworzonych komisji zdrowia w obrębie Sejmu i Senatu.

Spotkanie było również okazją do tego, by omówić priorytetowe cele członków oraz zagadnienia strategiczne z perspektywy poszczególnych firm. Konsekwencją będzie opracowanie listy kluczowych zagadnień i postulatów, które przybiorą formę Białej Księgi Komitetu Zdrowie, stając się punktem wyjścia do spotkań i rozmów z interesariuszami.

Dziękujemy wszystkim obecnym za zaangażowanie w bieżące prace nad tworzeniem dokumentu. Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 15 lutego o godz. 12.00 w siedzibie CCIFP.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!