Achats

Podsumowanie spotkania Komitetu Retail na temat zatorów płatniczych

Członkowie Komitetu Retail CCIFP uczestniczyli 17 października w spotkaniu, które było poświęcone zatorom płatniczym. Partnerem merytorycznym wydarzenia była kancelaria Affre i Wspólnicy. Nasz ekspert – mec. Jakub Sadurski, specjalizujący się w polskim i unijnym prawie ochrony konkurencji, a także w prawie konsumenckim, analizował temat zatorów płatniczych, głównie w kontekście nowego modelu karania przez UOKiK. Omówiliśmy podstawy prawne interwencji prezesa UOKiK wobec nierzetelnych dłużników oraz przebieg zwalczania zatorów płatniczych przez prezesa UOKiK w latach 2020-2022. Skupiliśmy się na nowych zasadach wprowadzonych przez UOKiK, które mają zastosowanie do postępowań wszczętych po 8 grudnia 2022 r. Nowy model karania za zatory płatnicze wprowadza koncepcję kary uznaniowej z określeniem górnej granicy, kara może być miarkowana, a jej wysokość jest powiązana z długością opóźnień. Nowością jest także wezwanie miękkie prezesa UOKiK, czyli nieformalne wystąpienie do firmy podejrzewanej o tworzenie zatorów płatniczych.

Kolejne spotkania Komitetu Retail są zaplanowane na 21 listopada (system kaucyjny) i 19 grudnia (koncept Auchan GO).

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!