Achats

Podsumowanie spotkania Komitetu Retail dotyczącego gospodarki odpadami

Tematem spotkania członków Komitetu Retail CCIFP, które odbyło się 21 listopada była gospodarka odpadami w kontekście nowych regulacji i wyzwań prawnych. Analizy już obowiązujących i czekających nas w przyszłości rozwiązań legislacyjnych dokonali: mec. Joanna Affre, adwokatka, wspólniczka zarządzająca Affre i Wspólnicy Sp.k., współprzewodnicząca Komitetu Retail CCIFP oraz mec. Mateusz Restel z kancelarii Affre i Wspólnicy. Przedmiotem dyskusji były poniższe regulacje:

  • ROP - Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.
  • SUP (Single Use Plastic Directive). Nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej weszła w życie 24 maja 2023 r.
  • System kaucyjny. Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi weszła w życie 13 października 2023 r.
  • PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Projekt rozporządzenia – prace na etapie pierwszego czytania w Radzie (UE)

Poruszyliśmy kwestię wyzwań dla branży retail związanych z systemem kaucyjnym, zwracając uwagę na m.in. krótki czas na wprowadzenie systemu, sankcje, wysokie koszty, kwestię edukacji konsumentów czy obowiązek podpisania umów z każdym podmiotem reprezentującym

Kolejne spotkanie Komitetu Retail odbędzie się 12 grudnia o godz. 10.00. Zachęcamy do rejestracji >>> TUTAJ

Zaproszenie na spotkanie kierujemy zarówno do producentów, jak i dystrybutorów żywności i napojów.

Podczas spotkania przedstawimy propozycje zmian do obecnych ram prawnych systemu kaucyjnego, które zostaną następnie zawarte we wspólnym stanowisku firm członkowskich CCIFP.


Przed zapisem na dane wydarzenie, prosimy zapoznać się z Regulaminem komitetów CCIFP: 

REGULAMIN

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!