Immobilier & Infrastructures

Podsumowanie spotkania komitetu ESG Zrównoważone Budownictwo na temat budownictwa w obiegu zamkniętym

Jak projektować budynki, uwzględniając możliwość adaptacji i renowacji? Jak uczynić je odpornymi na zmiany klimatu? Jak projektować, uwzględniając rozbiórkę? Jak odpowiedzialnie zarządzać odpadami?

Próbowaliśmy odpowiedzieć na te pytania podczas ostatniego spotkania Komitetu ESG Zrównoważone Budownictwo CCIFP poświęconego budownictwu w obiegu zamkniętym, które miało miejsce 21 września. Spotkanie poprowadziła Marta Głażewska, konsultantka w zespole ds. zmian klimatu, energii i dekarbonizacji KPMG Polska. Omówiliśmy zasadę 5Rs (Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle), analizując drogę do cyrkularności budownictwa. Skupiliśmy się również na optymalizacji procesów, podkreślając wagę uwzględnienia ułożenia budynku względem kierunków geograficznych i warunków pogodowych. W przypadku danego projektu konstrukcyjnego należy rozważyć także zakres optymalizacji wydajności materiałowej, potencjalne kompromisy i korzyści wynikające z materiałooszczędnych wariantów projektowych, trwałe i nadające się do naprawy komponenty i systemy budowlane oraz wprowadzenie materiałów z recyklingu. W agendzie spotkania znalazło się także omówienia głównych założeń ustawy o odpadach oraz rejestru BDO (Baza Danych Odpadowych), który umożliwia podmiotom zarejestrowanym sprawozdawczość o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!