Immobilier & Infrastructures

Podsumowanie spotkania Komitetu ESG Zrównoważone Budownictwo

Komitet ESG Zrównoważone Budownictwo spotkał się 13 lutego 2024 r., by zatwierdzić treści zawarte w rozdziale Białej Księgi CCIFP poświęconemu sektorowi budownictwa. Wśród głównych postulatów branży znalazły się poniższe kwestie:

  1. Zwiększanie świadomości z zakresu zrównoważonego budownictwa poprzez przyjęcie wymogów technicznych oraz wprowadzanie obowiązków obliczania wbudowanego śladu węglowego.
  2. Wspieranie zmian źródeł energii producentów z sektora budownictwa na te promujące politykę klimatyczno-energetyczną oraz związane z nią cele zrównoważonego rozwoju (autogeneracja). 
  3. Ułatwienia w ponownym wykorzystaniu materiałów budowlanych pochodzących z odzysku lub demontażu.
  4. Zmiany w polityce zakupowej państwa polegające na premiowaniu w budownictwie materiałów i technologii realizujących cele środowiskowe.
  5. Zwiększanie efektywności energetycznej budynków.

Dziękujemy za zaangażowanie firmom, które wniosły swój cenny wkład merytoryczny w powstanie dokumentu: Warbud SA reprezentowanej przez p. Jacka Boruca i Saint-Gobain reprezentowanej przez p. Henryka Kwapisza. Podziękowania dla mec. Michała Glińskiego i mec. Radosława Wiśniewskiego z kancelarii Wardyński i Wspólnicy za opiekę prawną na wszystkich etapach powstawania Białej Księgi.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!