Environnement & Energie

Podsumowanie spotkania Komitetu ESG Transformacja Energetyczna

Tematem ostatniego spotkania Komitetu ESG Transformacja Energetyczna CCIFP 28 listopada był wpływ efektywności energetycznej i ESG na koszty w przedsiębiorstwie.

Spotkanie w formie webinaru prowadziły dr inż. Lidia Grzegorczyk, prezeska zarządu firmy VELMA ESG oraz Aleksandra Rutkowska, menedżerka ds. zrównoważonych finansów i analiz z banku Credit Agricole.

Na wstępie przeanalizowaliśmy kluczowe pojęcia dotyczące ESG, efektywności energetycznej oraz wymogi i regulacje w obszarze ESG. Pokazaliśmy, w jaki sposób efektywność energetyczna wpływa na koszty pod kątem zasobów, emisji gazów i inwestycji. Rozmawialiśmy także o tym, jak ESG zmienia sektor finansowy i w jaki sposób zrównoważone finansowanie wspiera długoterminowe inwestycje w zrównoważone działania i projekty gospodarcze. To właśnie wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, polityka energetyczno-klimatyczna i wzrost świadomości społecznej miały bezpośredni wpływ na powstanie Green Finance (zielonych finansów). W efekcie pozyskanie kapitału na zasadach korporacyjnych na projekty szkodliwe dla klimatu jest aktualnie bardzo utrudnione lub kompletnie niemożliwe.

W drugiej części spotkania skupiliśmy się na programach unijnych na efektywność energetyczną w perspektywie finansowej do 2027 r., przedstawiając ich główne cele i założenia oraz analizując formę i poziom wsparcia, jakie mogę uzyskać przedsiębiorcy.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!