Podsumowanie spotkania Komitetu ds. Klimatu z NFOŚiGW w temacie środków z funduszy unijnych na transformację energetyczną

We wtorek 7 lutego 2023 r. miało miejsce spotkanie członków Komitetu ds. Klimatu CCIFP z przedstawicielką Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Martą Babicz, Zastępczynią dyrektora Departamentu Beneficjenta Indywidualnego. Rozmowa dotyczyła zasad przyznawania środków z funduszy unijnych na transformację energetyczną. Moderatorką spotkania była Natalia Stradomska, główna specjalistka ds. regulacji z Dalkia Polska.

Przedmiotem zainteresowania firm nastawionych na transformację energetyczną w kierunku obniżenia emisyjności były nabory do poszczególnych programów w ramach:

  • Krajowego Planu Odbudowy (prefinansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju) – z pulą środków w wysokości ok. 26 mld zł;
  • Polityki Spójności 2021-2027 – z pulą środków w wysokości ok. 40 mld zł;
  • Funduszu Modernizacyjnego – z pulą środków zależną od cen uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami.

Nowym instrumentem wspierającym modernizację systemu energetycznego i poprawę efektywności energetycznej, czyli modernizację systemu w kierunku obniżenia jego emisyjności w krajach Unii Europejskiej, jest Fundusz Modernizacyjny. Fundusz Modernizacyjny zasilają środki pochodzące ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji stanowiących 2% całkowitej puli unijnej. Środki są dedykowane dziesięciu państwom członkowskim, z czego Polska jest beneficjentem ponad 40%. Środki mają być przeznaczone na finansowanie inwestycji w ramach przyjętych programów priorytetowych NFOŚiGW z obszarów:

  • wytwarzania i wykorzystywania energii z OZE,
  • efektywności energetycznej,
  • magazynowania energii i modernizacji sieci energetycznych,
  • wsparcia sprawiedliwej transformacji w regionach uzależnionych od paliw kopalnych.

Komitet ds. Klimatu jest jednym z najbardziej aktywnie działających komitetów w ramach Izby. Cieszymy się, że stanowi miejsce regularnej debaty, które odpowiada na bieżące wyzwania przedsiębiorstw będących na drodze do dekarbonizacji oraz oferujących usługi z zakresu dekarbonizacji. Dziękujemy firmom za aktywne uczestnictwo, a NFOŚiGW za gotowość do rozmów oraz porcję aktualnej wiedzy, która pozwoli wszystkim możliwie najlepiej zaplanować finansowanie transformacji energetycznej.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!