Analyses Economiques & Politiques

Podsumowanie spotkania Komitetu Akcjonariatu Pracowniczego

Podczas spotkania w gronie członków Komitetu Akcjonariatu Pracowniczego CCIFP 10 kwietnia podsumowaliśmy aktualny stan prawny, podatkowy i regulacyjny programów akcjonariatu w Polsce. Dokonaliśmy również analizy potencjalnych działań komitetu w kontekście zmiany rządu. Spotkanie poprowadził r. pr. Sławomir Łuczak z Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, wiceprzewodniczący Komitetu Akcjonariatu Pracowniczego. 

Temat akcjonariatu jest obecny w agendzie CCIFP od 10 lat. Od dawna postulujemy o jego prawne uregulowanie, gdyż jest to warunek konieczny, aby akcjonariat mógł się w Polsce rozwijać. Celem dotychczasowych prac komitetu było zachęcenie organów, by rozważyły wdrożenie odpowiednich regulacji, które umożliwią szersze wprowadzenie programów akcjonariatu w Polsce, jako platformy gromadzenia kapitału przez pracowników na przyszłość. Ważną kwestią podnoszoną wielokrotnie była potrzeba ujednolicenia praktyki stosowania przez organy obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza przepisów prawa podatkowego) z uwzględnieniem korzystnego dla pracowników orzecznictwa sądów administracyjnych oraz pilnego wprowadzenia zmian w istniejących regulacjach prawnych, mające na celu usunięcie istniejących wątpliwości interpretacyjnych, jak również niepotrzebnych barier o charakterze regulacyjnym i fiskalnym.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!