Analizy i badania

Podsumowanie seminarium - PPP w sekotrze wodociągi i kanalizacja

<p style="text-align: justify;"><strong>20 stycznia 2017 roku w Warszawie odbyło się seminarium na temat Partnerstwa Publiczno- Prywatnego w sektorze wodociągowo- kanalizacyjnym. Wydarzenie pod patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju było okazją do zapoznania się z problematyką tego typu rozwiązań podczas realizacji zadań użyteczności publicznej. W trakcie seminarium został zaprezentowany i dystrybuowany praktyczny przewodnik na temat przygotowania i wdrożenia projektów w modelu PPP w sektorze wod-kan.</strong></p>

>

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i było szans? na dialog w zakresie wyzwań projektów realizowanych w trybie PPP w branży wod -kan. Organizatorzy- Francusko- Polska Izba Gospodarcza, Fundacja Centrum PPP, Partner Strategiczny- Saur Polska oraz Partner Merytoryczny- Kancelaria Dentons przybliżyli problematykę tego typu rozwi?zań.

Seminarium adresowane było do przedstawicieli sektora publicznego, jak i prywatnego, zainteresowanych realizacj? projektów w formule PPP. Głównym celem seminarium była promocja formuły PPP wśród podmiotów publicznych oraz zachęcenie ich do korzystania z niej podczas wykonywania zadań użyteczności publicznej.

Seminarium otworzył przedstawiciel Departamentu PPP Ministerstwa Rozwoju Paweł Szaciłło oraz Prezes Grupy Saur Louis-Roch Burgard. Paweł Szaciłło, dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Rozwoju zaprezentował specyfikę sektora Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce oraz plany rz?du dotycz?ce rozwoju tego rynku. Prezes Grupy Saur w swoim wyst?pieniu przyznał, iż PPP nie jest w Polsce szczególnie rozpowszechnione w porównaniu do innych państw europejskich. Podkreślał także, jakie s? najistotniejsze elementy gwarantuj?ce sukces projektu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, czyli odpowiednie przygotowanie partnerów oraz właściwa alokacja ryzyka.

W problematykę PPP w sektorze gospodarki wod-kan wprowadzili reprezentanci kancelarii Dentons. Eksperci wzięli pod lupę różne zagadnienia przyczyniaj?ce się do udanego wdrożenia projektów realizowanych w formule PPP. Specyfikę prawn? projektów PPP zaprezentowała Jolanta Kalecińska z JKR Legal, natomiast aspekty finansowe i źródła finansowania inwestycji w sektorze wod-kan przybliżyła Alina Sarnacka. Możliwości wsparcia inwestycji PPP przez Polski Fundusz Rozwoju omówiła. Joanna Budzińska- Lobnig. Jean Rossi z PwC dokonał analizy udziału spółek prywatnych w rynku dostarczania wody i odprowadzania ścieków na przykładzie Francji. Ponadto, przedstawiciel Saur Polska Adam Bieniek przedstawił przykłady PPP na podstawie doświadczeń firmy. Reprezentantka Fundacji Centrum PPP, Irena Herbst podsumowała osiem lat Partnerstwa Publiczno- Prywatnego w Polsce oraz ścieżkę dojścia do PPP.

Zwieńczeniem spotkania była debata, podczas której słuchacze dowiedzieli się, dlaczego opłaca się realizować projekty w PPP w sektorze wod-kan.

Podczas seminarium dystrybuowany był podręcznik, w którym znajduj? się informacje, jak przygotować i wdrożyć projekt w modelu PPP w sektorze wodoci?gowo-kanalizacyjnym.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!