Santé

Podsumowanie Komitetu Zdrowie na temat nowelizacji ustawy o refundacji

Ostatnie spotkanie Komitetu Zdrowie CCIFP było poświęcone dużej nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw (tzw. DNUR). Prawnicy z kancelarii Osborne Clarke Olkiewicz Świerzewski i Wspólnicy S.K.A – adw. dr Agnieszka Sztoldman oraz mec. Piotr Płachecki dokonali analizy nowych przepisów oraz przedstawili główne wyzwania, które stoją przed branżą, ilustrując je wybranymi case-studies.

W agendzie spotkania znalazły się m.in. poniższe kwestie:

  • Funkcjonowanie mechanizmów wsparcia lokalnego wytwarzania leków i substancji czynnych, w szczególności problematyka składania oświadczeń o wytwarzaniu leku / substancji czynnej na terytorium Polski lub nowych wniosków o objęcie refundacją leku.
  • Nowe regulacje zobowiązań w zakresie ciągłości i wielkości dostaw, zwłaszcza potencjalne sankcje za ich niedochowanie oraz problematyka dowodów i danych dotyczących rzeczywistego zaspokojenia potrzeb świadczeniobiorców.
  • Ochrona tajemnicy refundacyjnej i tajemnicy przedsiębiorstwa w znowelizowanej ustawie o refundacji.

Dziękujemy firmom za aktywny udział, a ekspertom za monitoring bieżącej sytuacji prawnej, jak również zapowiedź zmian, które czekają branżę w nadchodzącym roku.  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!