Analizy i badania

Podsumowanie katowickiego rynku powierzchni biurowych na koniec 2018 roku

Całkowite zasoby Katowic, czyli piątego największego rynku biurowego w Polsce, wyniosły na koniec 2018 roku 519 300 mkw. W badanym okresie w 10 projektach biurowych dostarczono 50 800 mkw. (+218% r/r) nowej podaży, a największymi inwestycjami były .KTW (18 200 mkw.), Silesia Business Park IV (10 700 mkw.) oraz GPP Business Park IV – Bloch (7500 mkw.). Eksperci międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield szacują, że w ciągu kolejnych 12 miesięcy katowicki rynek biurowy powiększy się o dodatkowe 52 000 mkw. w siedmiu projektach biurowych.

 

- W 2018 roku w Katowicach odnotowaliśmy historyczny spadek pustostanów. Tendencja ta może się pogłębiać, ze względu na duży popyt na powierzchnie klasy A zlokalizowane blisko centrum miasta. Najemcy obecni na rynku cały czas poszukuj? możliwości ekspansji, a duż? dynamikę wzrostu zawdzięczaj? głównie dostępności talentów w ponad dwumilionowej metropolii. W 2019 roku spodziewamy się zamknięcia kilku znacz?cych transakcji, które potwierdz? zwiększaj?ce się znaczenie Katowic na biurowej mapie Polski  – podsumowuje  Tomasz Dyba, Negocjator w dziale powierzchni biurowych, Cushman & Wakefield.

Popyt na powierzchnie biurowe w Katowicach w 2018 roku wyniósł 38  200 mkw. i był o 24% wyższy niż w roku 2017, ale jednocześnie o 9% niższy od średniej pięcioletniej z lat 2013-2017. Wśród największych transakcji znalazły się: Fujitsu Technology Solutions w .KTW (6300 mkw.), Perform Media w budynku A4 Business Park II (3100 mkw.) oraz Farmacol (2100 mkw.).

Wskaźnik powierzchni niewynajętej w Katowicach w 2018 zmalał do poziomu 8,8% (45  700 mkw.), co stanowi spadek o 2,5 pp. w porównaniu do 2017 roku. Sytuacja ta wpłynęła również na wartość absorpcji netto, która na koniec roku wyniosła 57  100 mkw. i była o 118% wyższa w porównaniu do 2017.

Czynsze za najlepsze powierzchnie biurowe w 2018 roku kształtowały się na poziomie 13,75 EUR/mkw. miesięcznie. W kolejnych kwartałach możemy spodziewać się wzrostu średnich stawek czynszu za najlepsze projekty biurowe w zwi?zku z wejściem na lokalny rynek takich developerów jak Cavatina, GTC, Trigranit oraz Vastint.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiod?c? na świecie firm? doradcz? świadcz?c? usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 51 tysięcy pracowników w 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2018 roku jej przychody wyniosły 8,2 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? zarz?dzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na stronie:  www.cushmanwakefield.pl  lub na Twitterze:  @CushWakeCE

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!