Izba

Podniesienie jakości usług publicznych, transformacja ekologiczna i energetyczna, proste i stabilne prawo - postulaty Polski2050 na najbliższe wybory

Michał Kobosko, Wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni był gościem kolejnego spotkania członków CCIFP z najważniejszymi partiami w Polsce.

Michał Kobosko był gościem kolejnego spotkania członków CCIFP z liderami najważniejszych partii politycznych. Wiceszef Polski 2050 Szymona Hołowni i zarazem ekspert w obszarze gospodarki, opowiedział w skrócie o głównych założeniach partii w nadchodzących wyborach i wysłuchał kluczowych postulatów zgłaszanych przez firmy zrzeszone w CCIFP. 

Polska 2050 stawia na podniesienie jakości usług publicznych w kilku kluczowych obszarach. Po pierwsze w ochronie zdrowia, by potrzeby pacjenta znalazły się na pierwszym miejscu. Po drugie w edukacji, gdzie należy nie tylko zwiększyć nakłady finansowe (do 6% PKB), ale również wzmocnić naukę języków obcych (godzina dziennie angielskiego na poziomie szkoły podstawowej) i wprowadzić niezbędne zmiany programowe. Po trzecie w obszarze ekologii i przejścia na gospodarkę zeroemisyjną.

Michał Kobosko podkreślił, że kluczowymi wyzwaniami w obszarze zielonej transformacji, którymi należy się zająć już teraz są gospodarka wodna i poprawa bezpieczeństwa hydrologicznego Polski; walka z zanieczyszczeniem powietrza; termomodernizacja budynków oraz przyspieszenie procesu transformacji energetycznej i przejście z energetyki węglowej na energię odnawialną. 

W drugiej części spotkania reprezentanci poszczególnych komitetów przedstawili kluczowe postulaty, które wypracowane zostały w ostatnich miesiącach. W obszarze zdrowia najważniejsze kwestie to zmiana systemu ochrony zdrowia na pacjentocentryczny i odciążenie szpitali poprzez wprowadzenie sprawdzonych w innych krajach rozwiązań dotyczących opieki domowej, szczególnie w zakresie opieki długoterminowej i paliatywnej. Ponadto postulowano wspólne działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa lekowego dla polskich pacjentów oraz rozwoju europejskiej produkcji aktywnych substancji farmaceutycznych (API).

W obszarze transformacji energetycznej zwracaliśmy uwagę na długość procesu inwestycyjnego, który od planowania, poprzez realizację może wynieść od 7 do 12 lat. Dlatego też potrzebne są stabilne rozwiązania legislacyjne, które już teraz pozwolą na wprowadzenie takich technologii, które będą mogły być operacyjne za kilka lat. Nowe inwestycje w przemyśle, ale też usługach są zależne od dostępności zielonej energii, dlatego też tak ważne jest wzmocnienie transformacji energetycznej w Polsce, by nasz kraj zachował swoją konkurencyjną pozycję w Europie i na świecie. Postulowaliśmy również o szybkie wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających zastosowanie tzw. linii bezpośredniej oraz cable poolingu. 

Mówiliśmy również o kwestiach uregulowania budownictwa w Polsce, by tym sposobem wpływać na ograniczanie śladu węglowego w jednym z kluczowych obszarów gospodarki. Ważne jest strategiczne podejście, które pozwoli biznesowi na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o ramy prawne i zachęty ze strony państwa. 

Na koniec wszyscy zgodnie podkreślili konieczność większej transparentności i przewidywalności w procesie legislacyjnym, tak by inwestorzy i przedsiębiorcy mieli czas na zaadaptowanie swoich działań do zmieniających się przepisów, szczególnie w obszarze podatków. Michał Kobosko podkreślił, że uproszczenie i stabilizacja systemu podatkowego, a także ujednolicenie orzecznictwa i interpretacji podatkowych są kluczowymi postulatami, którymi partia będzie chciała się zająć w najbliższym czasie. 

Wszystkie nasze postulaty spotkały się z dużą uwagą ze strony Wiceprzewodniczącego partii Polska 2050 Szymona Hołowni, który zapowiedział ich dalszą analizę i ewentualne spotkania robocze w gronie ekspertów. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim Panu Michałowi Kobosko za aktywny udział w spotkaniu i podzielenie się kluczowymi wyzwaniami dla Polski. 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!