COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Podatkowe aspekty restrukturyzacji działalności

Obecna sytuacja zdążyła już dotkliwie wpłynąć na kondycję finansową wielu przedsiębiorców. Z tego powodu w czasie panującej epidemii skutkującej zmianą realiów gospodarczych dalsze prowadzenie działalności w dotychczasowej formie dla wielu podmiotów może okazać się nieskuteczne. Dlatego też, może pojawić się konieczność wdrożenia różnego rodzaju działań mających na celu usprawnienie zarządzania strukturą kapitałową oraz zwiększenie efektywności prowadzonej działalności, co w dłuższej perspektywie pozwoli na przetrwanie kryzysu spowodowanego zaistniałymi okolicznościami.

Wśród takich działań, chcielibyśmy zwrócić uwagę na możliwość połączenia spółek kapitałowych, a także na przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Należy pamiętać, że w każdym przypadku przed podjęciem jakichkolwiek decyzji restrukturyzacyjnych konieczne jest przeanalizowanie skutków podatkowych. 

W załączonym artykule  przedstawiamy ogólny zarys zagadnień podatkowych związanych z łączeniem spółek kapitałowych oraz przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Stan prawny na dzień 9 czerwca 2020r.

Link do całego artykułu.

Kontakt:  

https://f.datasrvr.com/f1/818/28937/A._Dębiec.jpg
Andrzej Dębiec
Partner
andrzej.debiec@hoganlovells.com
00 48 601 82 69 90

https://f.datasrvr.com/f1/018/18756/D._Walerjan.jpg
Dorota Walerjan
Counsel
dorota.walerjan@hoganlovells.com
00 48 600 387 126

https://f.datasrvr.com/f1/218/78459/Z._Marczyk.jpg
Zbigniew Marczyk
Counsel
zbigniew.marczyk@hoganlovells.com
00 48 660 636 230

https://f.datasrvr.com/f1/518/41277/J._Fiema-Kurek.jpg
Joanna Fiema-Kurek
Associate
joanna.fiema@hoganlovells.com
00 48 600 380 967

https://f.datasrvr.com/f1/818/25062/J._Starybrat.jpg
Jan Starybrat
Associate
jan.starybrat@hoganlovells.com
00 48 510 246 979

Marzenna Aleksandrowicz
Asystentka
marzenna.aleksandrowicz@
hoganlovells.com
 
48 22 5292931

Agnieszka Cudna-Majkowska
Asystentka
agnieszka.cudna-majkowska
@hoganlovells.com
 
48 22 5292981 

 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!