Analizy i badania

Podarunek bez podatku PIT

<p style="text-align: justify;">Firmy, wybierając świadczenia pozapłacowe dla swoich pracowników, poszukują rozwiązań innowacyjnych. Dzięki nim można sprostać oczekiwaniom zatrudnionych osób. Jedną z propozycji są karty przedpłacone, które ze względu na swoje zalety stały się popularnym narzędziem wykorzystywanym w motywacji pracowników.</p>

>

S? one alternatyw? dla bonów papierowych, których przekazanie poci?ga za sob? skutki podatkowe dla pracownika. Karty s? także atrakcyjniejsz? form? niż gotówka, ponieważ s? prawdziwie namacalnym prezentem. Pracodawcy w ramach świadczeń pozapłacowych chętnie korzystaj? z kart jako eleganckiego prezentu dla zatrudnionych osób. Taka forma nagradzania jest doceniana przez samych pracowników. Maj? oni bowiem możliwość podjęcia samodzielnej decyzji dotycz?cej sposobu, miejsca i czasu wydania środków otrzymanych na karcie. Każda firma wybieraj?c katalog świadczeń dla swoich pracowników, analizuje, które z dostępnych na rynku rozwi?zań będ? najlepsze. Najbardziej popularne s? karty podarunkowe i karty na posiłki. Pracodawcy coraz chętniej wybieraj? także karty wakacyjne oraz karty na sport i kulturę. Rozwi?zanie w postaci kart przedpłaconych niesie za sob? także korzyści podatkowe.

Podarunek na święta, alternatywa dla tradycyjnych paczek dla dzieci

Dużym zainteresowaniem ciesz? się karty podarunkowe dla pracowników oraz karty podarunkowe dla dzieci pracowników Ticket dla Ciebie ?. Te ostatnie, będ?ce nowatorsk? propozycj? na rynku, s? alternatyw? dla tradycyjnych paczek przygotowywanych z okazji Mikołajek, świ?t czy Dnia Dziecka. Bardzo wygodne rozwi?zanie dla działów HR, które do tej pory poświęcały wiele czasu na zakupy i pakowanie podarunków. Wybieraj?c karty podarunkowe dla dzieci, pracodawca ma możliwość przekazania prezentu w zależności od potrzeb i preferencji rodziców lub dzieci. Kartę można wykorzystać m.in. w sklepach z zabawkami, ksi?żkami, grami, odzież? czy parkach rozrywki. Dodatkowym plusem jest to, że przekazanie środków na karcie podarunkowej nie poci?ga za sob? konieczności zapłaty podatku przez pracownika (do kwoty 380 zł w roku podatkowym), a osobisty charakter prezentu i zaangażowanie firmy przy wręczaniu takiej formy świadczenia jest zarówno miłym podziękowaniem, jak i skuteczn? zachęt? do dalszej pracy. A samodzielny wybór prezentu i dokonanie płatności kart? jest emocjonuj?c? chwil? dla dziecka.

Z myśl? o pracownikach

Firma, decyduj?c się na karty przedpłacone, powinna również zwrócić uwagę na dodatkowe korzyści dla pracowników oferowane wraz z kart?, takie jak: łatwość użytkowania, możliwość szybkiego sprawdzenia salda karty telefonicznie, przez Internet lub aplikację mobiln?. Ponadto użytkownik, płac?c kart? lub tylko pokazuj?c w punkcie handlowo-usługowym, otrzymuje liczne rabaty w ramach programu Twój Benefit Klub ?. Proponowane promocje obejmuj? oferty świ?teczne, całoroczne, jak również codzienne (rabaty aż do 70 proc.).

Eksperci do Twojej dyspozycji

Wybieraj?c karty przedpłacone, warto zaufać sprawdzonemu partnerowi. Ważna jest rzetelność i szybkość świadczonych usług, elastyczność w sprostaniu niestandardowym oczekiwaniom, serwis oraz łatwość użytkowania kart. Duże znaczenie maj? możliwości i rozwi?zania, jakie oferuje dana firma, oraz ekspertyza prawnopodatkowa, a przede wszystkim doradztwo w zakresie danego świadczenia.

Edenred posiada 15-letnie doświadczenie na polskim rynku, dostarczaj?c szerok? gamę nowoczesnych rozwi?zań i usług w zakresie pozapłacowych świadczeń pracowniczych w ramach ZFŚS lub innych źródeł finansowania działalności socjalnej. Edenred Polska oferuje produkty w dwóch kategoriach:

• świadczenia pracownicze:

 dofinansowanie posiłków

 podarunek z okazji świ?t, jubileuszy, jako nagrody, zamiast paczek dla dzieci

 dofinansowanie sportu i kultury

 dofinansowanie wypoczynku pracowników lub ich dzieci;

• rozwi?zania podnosz?ce wydajność w obszarach: motywacja i nagrody.

Edenred jest światowym liderem i ekspertem w świadczeniach pozapłacowych motywuj?cych pracowników.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!