Planowane zmiany w zakresie rozszerzenia ochrony konsumenckiej i e-commerce - nagranie webinaru

Od stycznia 2021 r. jednoosobowi przedsiębiorcy będą mogli korzystać częściowo ze szczególnej ochrony dotychczas zarezerwowanej dla konsumentów. Ta zmiana będzie wymagać od sprzedawców ponownej analizy ich procesów sprzedaży, w tym w szczególności przejrzenia regulaminów oraz procedur reklamacyjnych.

Program:

 1. Główne założenia zmian w obszarze regulacji konsumenckich i e-commerce po 1 stycznia 2021 r.
 2. Z jakich uprawnień konsumenckich skorzysta jednoosobowy przedsiębiorca po 1 stycznia 2021 r.?
  1. Zakres zmian:
   • Zakaz stosowania klauzul niedozwolonych
   • Rozszerzona rękojmia
   • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem
  2. Możliwości ograniczenia nowych uprawnień
 3. Kiedy jednoosobowy przedsiębiorca objęty jest dodatkową ochroną?

 

Prelegenci:

Paweł Lipski

Partner w praktyce własności intelektualnej kancelarii Bird & Bird. Doradza klientom od 2006 roku. Jest cenionym specjalistą w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności w zakresie własności intelektualnej. Zajmuje się również prawem Internetu, ochrony danych osobowych, prawem konsumenckim, sporami sądowymi, prawem reklamy oraz prawem kontraktowym. Doradza klientom w projektach związanych z cyfrową transformacją biznesu. Wspiera klientów w sporach sądowych, postępowaniach przed PUODO, UOKiK, UPRP oraz EUIPO, w negocjacjach, procesach due diligence oraz tworzeniu strategii zarzadzania własnością intelektualną. Pracuje dla wiodących platform internetowych, przedsiębiorców z sektora sprzedaży detalicznej oraz producentów zaawansowanych systemów IT. Ma szczególne doświadczenie w zakresie naruszeń prawa w Internecie, doradza m.in. w głośnych sprawach dotyczących naruszeń praw przez użytkowników serwisów hostingowych. Reprezentował firmy w wielu postępowaniach karnych i cywilnych dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej. Doradzał kilkudziesięciu startupom internetowym w kwestiach zgodności ich modeli biznesowych z prawem. Jest członkiem International Trademark Association (INTA). Prestiżowe informatory prawnicze Chambers and Partners oraz Legal500 rekomendują go w zakresie własności intelektualnej.

 

Katarzyna Klimczak

Associate w praktyce własności intelektualnej kancelarii Bird & Bird. Doradza przedsiębiorcom od 2012 roku. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie nowych technologii i e-commerce. Jej dotychczasowe doświadczenie obejmuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego i konsumenckiego dla polskich oraz zagranicznych spółek, w tym m.in. z branży telekomunikacyjnej, marketingowej i produkcyjnej. Ma na swoim koncie liczne projekty związane z doradztwem dla przedsiębiorstw w zakresie dostosowania ich działalności do regulacji ochrony danych osobowych. Reprezentowała klientów w postępowaniach sądowych m.in. w sprawach konsumenckich, jaki i ochronę o dóbr osobistych w zakresie prawa do prywatności. Przed dołączeniem do Bird & Bird doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych. Odbyła staż w Radzie Unii Europejskiej w Brukseli, doskonaląc znajomość prawa europejskiego. Jest absolwentką Interdyscyplinarnych Studiów Europejskich w College of Europe oraz Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Zuzanna Morawska-Zakroczymska, LL.M.

Junior associate w praktyce Commercial kancelarii Bird & Bird. Doradza klientom od 2017 roku. Specjalizuje się w prawie danych osobowych i nowych technologii, a także e-commerce. Doradza przy implementacji Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w ramach przeprowadzania audytów oraz doradztwa bieżącego. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze spółek z sektora telekomunikacyjnego, ubezpieczeniowego oraz produkcyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych międzynarodowych kancelariach oraz w Ministerstwie Cyfryzacji. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała także w ramach programu Erasmus na Utrecht University. Ukończyła również studia LL.M. z prawa europejskiego na College of Europe w Brugii. Jest aplikantką adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

 


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

 

Zapraszamy Państwa do zapisu na kolejne spotkania online w CCIFP. 

KALENDARZ WYDARZEŃ CCIFP

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!