Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Planowane wprowadzenie grup VAT w Polsce

W dniu 31 maja 2021 r. Ministerstwo Finansów oficjalnie poinformowało na swojej stronie internetowej o planowanym wprowadzeniu w Polsce regulacji w zakresie grup VAT. Jednocześnie, opublikowany został projekt zmian do Ustawy o podatku od towarów i usług celem przeprowadzenia tzw. prekonsultacji tego projektu.

Grupa VAT, w największym uproszczeniu, polega na rozliczaniu podatku od towarów i usług przez grupę powiązanych ze sobą spółek, działających jako jeden podatnik VAT. Rozwiązanie to może przynieść wiele korzyści uczestnikom grupy, zarówno z perspektywy finansowej, jak i administracyjnej. W szczególności, będzie to rozwiązanie interesujące dla podmiotów świadczących usługi finansowe zwolnione z VAT, które nie mają w ogóle lub mają ograniczone prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Transakcje dokonywane w ramach grupy VAT nie będą opodatkowane tym podatkiem, a w konsekwencji nie pojawi się problem z odliczeniem VAT na zakupach wewnątrzgrupowych - przykładowo, zakup przez bank usługi informatycznej lub usługi wsparcia administracyjnego od spółki z grupy VAT nie będzie opodatkowany tym podatkiem i nie będzie skutkował dodatkowym kosztem nieodliczonego podatku VAT po stronie banku.

W stosunku do kontrahentów zewnętrznych, grupa VAT będzie występować jako jeden podatnik, zatem ewentualne nadwyżki podatku naliczonego podlegającego zwrotowi na rzecz jednego z członków grupy będą automatycznie pomniejszać VAT należny od sprzedaży innego członka grupy (brak konieczności nadpłaty VAT i czekania na zwrot z urzędu). Z powyższych względów, jak również z uwagi na znaczne ograniczenie obciążeń administracyjnych związanych z rozliczaniem VAT przez spółki należące do grupy VAT (jeden JPK_VAT dla całej grupy, zamiast odrębne pliki dla każdego jej uczestnika), rozwiązanie to może być bardzo interesujące dla szerokiego grona podmiotów z wielu sektorów gospodarki.

Nowe regulacje miałyby wejść w życie od początku 2022 r. Po wprowadzeniu tej regulacji Polska dołączy do grupy 18 państw unijnych, których ustawodawstwa już przewidują możliwość tworzenia grup VAT-owskich.

W załączonym artykule przedstawiamy najważniejsze założenia planowanych przepisów:  cały artykuł

Kontakt: 

Andrzej Dębiec
Partner
andrzej.debiec@hoganlovells.com
00 48 601 82 69 90

Dorota Walerjan
Counsel
dorota.walerjan@hoganlovells.com
00 48 600 387 126

Zbigniew Marczyk
Counsel
zbigniew.marczyk@hoganlovells.com
00 48 660 636 230

Joanna Fiema-Kurek
Associate
joanna.fiema@hoganlovells.com
00 48 600 380 967

Jan Starybrat
Associate
jan.starybrat@hoganlovells.com
00 48 510 246 979

Marzenna Aleksandrowicz
Asystentka
marzenna.aleksandrowicz@
hoganlovells.com
 
48 22 5292931

Agnieszka Cudna-Majkowska
Asystentka
agnieszka.cudna-majkowska
@hoganlovells.com
 
48 22 5292981

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Założenia programu Polski Ład

Szanowni Państwo, Koalicja rządząca ogłosiła założenia programu o nazwie Polski Ład. Program ten przewiduje istotne zmiany oraz inwestycje w wiele...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!