Aktualności firm stowarzyszonych

Planowane połączenie Dentons z firmą Maclay Murray & Spens, wiodącą kancelarią prawniczą w Szkocji

<p style="text-align: justify;"><strong>Dentons, największa na świecie firma prawnicza, ogłosiła zamiar połączenia z firmą Maclay Murray &amp; Spens, wiodącą kancelarią prawniczą w Szkocji. Połączenie, które po zatwierdzeniu przez partnerów obu firm ma nastąpić jeszcze w tym roku. Po sfinalizowaniu połączenia klienci Dentons otrzymają wsparcie blisko 800 prawników w Wielkiej Brytanii, w tym 200 partnerów, zatrudnionych w biurach firmy w Aberdeen, w Edynburgu, w Glasgow, w Londynie, Milton Keynes oraz Watfordzie i w sumie blisko 8700 prawników na całym świecie.</strong></p>

>

„Poł?czenie istotnie zwiększy skalę możliwości naszego działania w Wielkiej Brytanii" mówi Elliott Portnoy, Globalny Dyrektor Generalny Dentons. „Poł?czenia z silnymi, niezależnymi i renomowanymi firmami maj? kluczowe znaczenie dla Dentons” a „szczyc?ca się bogat? histori? na szkockim rynku i uznana w środowisku prawniczym firma Maclay Murray & Spens doskonale pasuje do tej kategorii. Poł?czenie, które odbędzie się wkrótce po naszym niedawnym poł?czeniu z równie wysoko notowanymi firmami w Ameryce Łacińskiej oraz w Holandii, będzie przyspieszeniem d?żeń Dentons do celu, którym jest stworzenie największej i jednocześnie wiod?cej firmy prawniczej”.

„Firma Maclay Murray & Spens jest w Szkocji liderem w kilku ważnych obszarach prawa oraz sektorach przemysłu, wł?czaj?c w to usługi finansowe, energetykę, transport i infrastrukturę oraz nieruchomości," mówi Jeremy Cohen, Dyrektor Generalny Dentons w Regionie Wielkiej Brytanii oraz Bliskiego Wschodu. „W wyniku poł?czenia pokaźnie zwiększymy nasze możliwości działania poza Londynem. Sprawna współpraca z naszymi kolegami z biur w Londynie, Milton Keynes oraz Watfordzie już obecnie pozwala nam zaoferować wartość dodan? największym klientom. Poł?czenie z Maclay Murray & Spens w znacznej mierze przyczyni się do dodatkowego zwiększenia potencjału w tym zakresie”.

„Bardzo cieszymy się z możliwości poł?czenia naszych potencjałów z największ? firm? prawnicz? na świecie” mówi Kenneth Shand, Dyrektor Generalny kancelarii Maclay Murray & Spens. „Dysponuj?c biurami w obu Amerykach, w Europie, Afryce oraz w Regionie Azji i Pacyfiku, Dentons będzie bezsprzecznie jedynym znacz?cym graczem w Szkocji, dysponuj?cym prawdziwie globalnym zasięgiem. Poł?czenie zapewni nam wyj?tkow? możliwość oferowania szkockim firmom z ambicjami działania na rynkach międzynarodowych, dostęp do największych na świecie zasobów talentów prawniczych. Ponadto będziemy mogli zaoferować firmom międzynarodowym, zainteresowanym działalności? w Szkocji, zasoby jednej z najbardziej innowacyjnych i myśl?cych przyszłościowo firm prawniczych."

„Nasz? wizj? jest zapewnienie klientom dostępu do firmy prawniczej jutra, już dziś," mówi Joe Andrew, Globalny Prezes Dentons. „Zwiększaj?c możliwości w zakresie obsługi lokalnych i międzynarodowych klientów w Wielkiej Brytanii będ?cej drugim pod względem wielkości rynkiem usług prawniczych na świecie, oraz nie ustaj?c w pracach nad innowacyjnymi rozwi?zaniami w zakresie obsługi klientów, Dentons niezmiennie dyktuje tempo działań na globalnym rynku usług prawniczych."

Z chwil? zakończenia poł?czenia, firma Maclay Murray & Spens prowadzić będzie działalność pod nazw? Dentons.

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!