Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

PKB w Polsce zwiększył się w 2022 r. o 4,9% wobec wzrostu o 6,8% w 2021 r.

W zeszłym tygodniu

PKB w Polsce zwiększył się w 2022 r. o 4,9% wobec wzrostu o 6,8% w 2021 r., co było powyżej oczekiwań rynkowych (4,8%) i naszej prognozy (4,5%). Dane o PKB są odzwierciedleniem spowolnienia wzrostu aktywności gospodarczej powiązanego z niższymi wkładami konsumpcji prywatnej i spożycia publicznego. Jednocześnie dynamika wzrostu gospodarczego w 2022 r. była podbijana przez wyższe niż w 2021 r. kontrybucje eksportu netto i inwestycji. Na podstawie danych za cały 2022 r. oszacowaliśmy, że w IV kw. 2022 r. realna dynamika PKB ukształtowała się na poziomie 2,3-2,4% r/r wobec 3,6% w III kw., co było lepszym wynikiem od naszych oczekiwań (1,1%). Głównym źródłem obniżenia rocznego tempa wzrostu gospodarczego pomiędzy III kw. a IV kw. był niższy wkład spożycia prywatnego. Drugim czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia rocznej dynamiki PKB pomiędzy III kw. a IV kw. był niższy wkład zmiany zapasów, który mimo spadku pozostał głównym źródłem wzrostu PKB w Polsce. W strukturze wzrostu gospodarczego w IV kw. na szczególną uwagę zasługuje wyraźne zwiększenie inwestycji, które naszym zdaniem jest efektem wyższych inwestycji publicznych (por. MAKROpuls z 30.01.2023). Drugim czynnikiem ograniczającym skalę spowolnienia w IV kw. 2022 r. był również nieznacznie wyższy wkład eksportu netto. Dane o PKB stanowią wsparcie dla naszego scenariusza „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki (patrz poniżej).

Znajdź

TUTAJ CAŁY RAPORT w PDF

 


 

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!