Aktualności firm stowarzyszonych

Piotr Skurzyński nowym szefem praktyki prawa konkurencji w Wierzbowski Eversheds

<p style="text-align: justify;"><strong>W grudniu do zespołu kancelarii Wierzbowski Eversheds dołączył Piotr Skurzyński. Jako Of Counsel pokieruje praktyką prawa konkurencji. Pełniąca wcześniej tę rolę Paulina Józefczuk przez kilka najbliższych miesięcy będzie wspierać jednego z kluczowych klientów kancelarii w ramach tzw. <em>secondmentu. </em></strong></p>

>

Piotr Skurzyński jest radc? prawnym, specjalizuje się we wszystkich aspektach polskiego i unijnego prawa konkurencji. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie prawa pomocy publicznej, prawa konsumenckiego oraz szeroko pojętego prawa Unii Europejskiej. Posiada również szerok? praktykę w realizacji projektów zwi?zanych z regulacj? sektorów infrastrukturalnych, w tym w szczególności sektora telekomunikacyjnego, energetycznego i kolejowego.

Przed doł?czeniem do kancelarii Wierzbowski Eversheds przez ponad 10 lat zwi?zany był z warszawskim biurem międzynarodowej kancelarii Linklaters. W tym czasie doradzał międzynarodowym korporacjom z różnych sektorów gospodarki, m.in. energetycznego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego, a także handlu hurtowego i detalicznego oraz producentów FMCG. Reprezentował klientów przed Prezesem UOKiK i Komisj? Europejsk? w postępowaniach dotycz?cych porozumień ograniczaj?cych konkurencję oraz nadużywania pozycji dominuj?cej na rynku. Pracował przy wielu międzynarodowych transakcjach M&A, doradzaj?c w kwestiach zgodności dokumentów transakcyjnych z prawem konkurencji oraz reprezentował klientów w złożonych postępowaniach z zakresu kontroli koncentracji zarówno przed Prezesem UOKiK, jak i KE. Uczestniczył w przygotowywaniu programów zgodności działalności z prawem konkurencji i prowadził wiele szkoleń o tej tematyce. Zakres jego obowi?zków obejmował również organizowanie i nadzorowanie pracy zespołu młodszych prawników.

Niezmiennie od 2011 roku rekomendowany jest przez międzynarodowy ranking Chambers Europe jako wiod?cy polski specjalista z zakresu prawa konkurencji. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Ma na swoim koncie liczne publikacje dotycz?ce tej tematyki.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentem Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, prowadzonego przez Institute of Continuing Education University of Cambridge i Uniwersytet Warszawski.

Zdaniem Krzysztofa Wierzbowskiego, partnera zarz?dzaj?cego kancelarii Wierzbowski Eversheds, to bardzo buduj?ce, że do kancelarii doł?czaj? profesjonaliści ciesz?cy się tak? renom?. W jego opinii wachlarz umiejętności i doświadczenie Piotra Skurzyńskiego doskonale harmonizuj? ze strategi? rozwoju kancelarii i potrzebami jej klientów.

- ? ? Z duż? radości? witam Piotra Skurzyńskiego w naszej kancelarii i bardzo wiele po tej zmianie oczekuję. Wierzę, że wiedza i doświadczenie mecenasa Skurzyńskiego dadz? silny impuls do dalszego umacniania naszej obecności na rynku polskim i międzynarodowym oraz otworz? pole do współpracy z wieloma nowymi podmiotami. Jestem również przekonany, że odnajdziemy wiele synergii biznesowych z innymi praktykami kancelarii, jak na przykład z uruchomion? niedawno praktyk? Ryzyka regulacyjnego i Compliance - ? ? dodaje Krzysztof Wierzbowski.

- ? ? Bardzo się cieszę, że kancelaria Wierzbowski Eversheds powierzyła mi zadanie kierowania praktyk? prawa konkurencji i dalszego jej rozwijania. Moje dotychczasowe doświadczenie doskonale współgra z rozległ? wiedz? i kompetencjami, które tu zastałem, dzięki czemu powstaje zespół o bardzo dużych możliwościach, który będzie mógł oferować klientom usługi najwyższej jakości - ? ? tak swoj? decyzję o doł?czeniu do kancelarii komentuje Piotr Skurzyński.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!