Aktualności firm stowarzyszonych

Pierwszy etap projektu ELAB – Miasto Czystego Transportu już za nami

6 tygodni, 15 partnerów, niemal 5 tysięcy kilometrów bez emisji. Zakończył się pierwszy etap projektu „ELAB – Miasto Czystego Transportu”, największego badania TCO pojazdów elektrycznych i spalinowych w regionie CEE. PSPA podsumowało wstępne wyniki.

W ramach projektu ELAB, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych wraz z partnerami, porównuje osobowe i dostawcze samochody elektryczne i spalinowe w dwóch obszarach: ekonomicznym, poprzez analizę całkowitych kosztów posiadania (TCO) oraz środowiskowym, w ramach sprawdzania emisyjności na etapie eksploatacji. Pojazdy są testowane w rzeczywistych warunkach użytkowania.

ELAB to największy projekt badawczy sektora e-mobility w regionie CEE. Wystartował 5 października 2020 r. podczas uroczystej inauguracji w Łodzi, w której udział wziął m.in. wiceprezydent miasta, Adam Wieczorek. W dniu rozpoczęcia projekt liczył 13 partnerów z sektora biznesu i administracji, obecnie ich liczba wzrosła już do 15. Całe badanie potrwa łącznie 18 tygodni.

- W projekt „ELAB – Miasto Czystego Transportu” zaangażowało się wiele podmiotów z całego łańcucha wartości elektromobilności. Dostarczone przez Renault Polska pojazdy w minionych 6 tygodniach były eksploatowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Łodzi, a także przez firmy takie jak: DHL, IKEA, Rhenus oraz Veolia. Z wstępnych statystyk wynika, że pojazdy elektryczne pokonały 4 737 km co stanowiło ok 38 proc. wszystkich odbytych podróży – mówi Albert Kania z PSPA, koordynator projektu ELAB.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa przetestował pojazdy osobowe - Renault ZOE i CLIO. Jak wynika z wstępnych analiz, urzędnicy znacznie więcej kilometrów przejechali pojazdem elektrycznym (61% z łącznego przebiegu z ok. 1 368 km), co świadczy o dużym potencjalne w wykorzystaniu osobowych pojazdów elektrycznych w strukturach łódzkiego magistratu. Dodatkowo analizy długości pojedynczej podróży wskazują na niemal identyczny zakres przejechanego dystansu, 12 km dla pojazdu elektrycznego i 13 km dla pojazdu spalinowego.

- Pracownicy zgodnie twierdzili, że ich oczekiwania samochód spełnił w 100 proc. Podczas użytkowania samochodu elektrycznego Renault ZOE udało się realizować wszelkie zadania na terenach zurbanizowanych. Zasięg nie stwarzał dodatkowych problemów – jedno ładowanie pozwalało na podejmowanie jednodniowych interwencji. Oba testowane samochody trzeba uznać za komfortowe – jednak ze wskazaniem na pojazd elektryczny, choćby ze względu na poziom hałasu w trakcie jazdy, a biorąc pod uwagę koszty eksploatacji przewaga staje się oczywista - mówi Jacek Grzelak, kierownik Oddziału Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi.

Samochody osobowe w pierwszym etapie badania trafiły również do Veoli. W tym wypadu odnotowano największy łączny przebieg przypadający na parę pojazdów (3 136 km) oraz najbardziej równe wykorzystanie pojazdów - 48 proc. tras wykonano pojazdem elektrycznym, a 52 proc. pojazdem spalinowym. Dodatkowo, pracownicy Veoli odbyli najdłuższą dzienną trasę samochodem elektrycznym, liczącą niemal 220 km. Analizując jednostkowe wykorzystanie pojazdu, okazuje się, że samochód elektryczny pokonywał dystans 12 km, podczas gdy spalinowy odpowiednik 11 km.

Pracownicy firmy DHL otrzymali do testów natomiast pojazd dostawczy Renault MASTER oraz lekki pojazd dostawczy KANGOO, w wersjach spalinowych i elektrycznych. Łącznie w ciągu 6 tygodni, cztery pojazdy testowe włączone do floty DHL pokonały dystans blisko 4 000 km. Bazując na wstępnych wynikach, elektryczne KANGOO sprawdziło się w pracy. Średnia długość jednej zarejestrowanej podróży wynosiła 6 km, podczas gdy wersji spalinowej 7 km. W przypadku Mastera, rozbieżność kształtowała się nieco wyżej, 5 km dla wersji elektrycznej i 8 km dla wariantu spalinowego. Stosunek całkowitego pokonanego przebiegu wersji elektrycznej do spalinowej wyniósł 46 proc. do 54 proc. dla Renault Kangoo, podczas gdy dla MASTERA kształtował się nieco niżej, 30,5 proc. do 69,5 proc.

- Już pierwsze tygodnie testów, dodatkowo utwierdziły nas w przekonaniu, że nasza strategia, która zakłada budowa ekologicznej zeroemisyjnej floty elektrycznych samochodów i rowerów, jest właściwym kierunkiem. Kurierzy, zaangażowani w badanie, zgodnie stwierdzili, że testowane modele nie tylko spełniają wymagania w kwestii zasięgu, ale także zapewniają wygodę i komfort podczas eksploatacji. W ich ocenie samochody elektryczne, użytkowane na potrzeby kurierskiego transportu miejskiego, posiadają zdecydowaną przewagę nad spalinowymi odpowiednikami. Ważnym aspektem jest fakt, że testowane modele mają system zabezpieczający przed skokami napięcia. To istotny element wyposażenia zwiększający poziom bezpieczeństwa. Kiedy ładowarka wykrywa skok, samochód automatycznie się blokuje. Kurierzy docenili także dynamikę przyspieszenia i płynność hamowania - mówi Bartłomiej Wnęk, Dyrektor ds. Operacyjnych, Członek Zarządu w DHL Parcel Polska.

MASTERY zostały także przetestowane w firmie Rhenus. W czasie trwania badania pojazdy przejechały 2 784 km. Analizując bliźniacze okresy eksploatacji, pojazd elektryczny przejechał 21,5% tras. W ciągu tygodnia, średni przebieg wersji spalinowej wyniósł ok. 812 km podczas gdy dla wersji elektrycznej 174 km, co w analizowanym okresie 6 tygodni stanowi największą różnicę w wykorzystaniu pojazdów. Poddając analizie długość pojedynczej podróży, w przypadku firmy Rhenus również zauważalne są największe różnice wykorzystania, 8,5 km dla pojazdu elektrycznego i aż 33 km dla wersji spalinowej. Taka rozbieżność, wskazuje na konieczność rozwoju elektrycznych pojazdów dostawczych, które obecnie nie zawsze są w stanie realizować wszystkie zadania firm, dlatego ważne są takie projekty jak ELAB.

- W ostatnich tygodniach mieliśmy okazję testować pojazdy Renault Master oraz Renault Master Z.E. Dzięki możliwości zaimplementowania do naszych codziennych działań samochodu elektrycznego mogliśmy poznać możliwości oraz ograniczeń, które pojawią się przy wprowadzaniu w naszej firmie floty elektrycznej. Doświadczenia kierowców były bardzo pozytywne, nie napotkali żadnych problemów w trakcie codziennej pracy. W ich opinii pojazdy elektryczne są bardzo proste w eksploatacji. Obecnie niezbędne są prace nad wydłużeniem zasięgu pojazdów elektrycznych, ponieważ to on jest ich największą wadą – mówi Maciej Dudek, Project Manager, Rhenus Logistics

Do IKEI trafiły lekkie pojazdy dostawcze Renault KANGOO. Pojazdy przejechały dystans 1 240 km, spośród których za 36% pokonanych kilometrów odpowiadał pojazd elektryczny. Liczba zrealizowanych podróży w badanym okresie różniła się o zaledwie 7, co wskazuje na równe wykorzystanie pojazdu w planowaniu pracy. Analizując najdłuższą podróż dzienną, dla pojazdu spalinowego wyniosła ona 244 km podczas gdy dla pojazdu elektrycznego 74,5 km. Różnica ta wskazuje na pewne ograniczenia pojazdu elektrycznego w przypadku wypełnienia bardziej wymagających zadań, jednak dane z pojedynczej podróży wskakują na zdecydowanie mniejsze różnice, 11 km dla pojazdu elektrycznego i 16 km dla pojazdu spalinowego.

- Elektryczny samochód Renault Kangoo testowany był przez nas przy wykonywaniu usług wymiarowania w domach klienta. Z uwagi na charakter wykonywanej pracy, zasięg samochodu elektrycznego pozwolił nam na wykonanie 80% zadań. Ogromnym plusem samochodu elektrycznego jest na pewno możliwość szybkiej zmiana pasa ruchu, jak również korzystania z buspasów i miejskich stref parkowania, a to przekłada się na oszczędność czasu. Widzimy duży potencjał w wykorzystywaniu samochodów elektrycznych, w szczególności w obszarze miejskim. – Pracownik sklepu IKEA Łódź 

Wstępne dane wskazują niemal jednoznacznie na możliwość wymiany niektórych pojazdów spalinowych na elektryczne w takich flotach jak WZKiB, Veolia, DHL czy IKEA, gdzie pojazdy elektryczne już dziś są w stanie realizować większość powierzonych zadań. Niestety te same wstępne dane nie są tak optymistyczne dla wszystkich partnerów badania. W przypadku firmy Rhenus rozbieżności przebiegowe sięgają ponad 600 km w skali tygodnia, co w znaczący sposób wskazuje ograniczenia wynikające w tym wypadku z przejścia na elektryczne samochody dostawcze.   

Etap badawczy projektu ELAB – Miasto Czystego Transportu zakończy się oficjalnie 5. lutego 2021 r. Obecnie pojazdy eksploatowane są we flocie ZWiK, DHL, Veoli i InPost, w ostatnim etapie realizowanym w okresie styczeń-luty, pojazdy dostawcze trafią na testy do floty InPost oraz ZDiT w Łodzi. Następnie, wszystkie pozyskane wyniki zostaną poddane szczegółowej analizie oraz opracowaniu, w celu przygotowania raportu podsumowującego badanie, w którym zostaną uwzględnione wszelkie aspekty finansowe, środowiskowe, ale również społeczne wynikające z przejścia na pojazdy elektryczne w badanych flotach partnerskich.     

Łącznie w projekcie biorą udział 3 pary pojazdów, elektryczny i spalinowy. Każdy samochód wyposażony jest w specjalne urządzenie telematyczne firmy Webfleet Solutions, a za infrastrukturę ładowania pojazdów odpowiadają firmy EVBox oraz EV Charge.   


 Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.projektelab.pl  

Kontakt

DHL Parcel Polska

Izabela Stanisławiszyn

Business Development Manager

E-mail: izabela.stanislawiszyn(@)dhl.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!