Partnerzy

Pierwsze Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji, 1.06.2015 w Warszawie

<p style="text-align: justify;"><strong>Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) organizują w dniu 1 czerwca br. pierwsze Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji, które odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. </strong></p>

>

Forum ma na celu wyeksponować wszystkie francusko-polskie projekty naukowe, szczególnie te realizowane w ramach „międzynarodowych stowarzyszonych laboratoriów” (LIA) CNRS-u i programu „Polonium”, zaprezentować współpracę w kluczowych dziedzinach polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego oraz podkreślić perspektywy przedstawione przez europejski program ramowy dotycz?cy nauki i innowacji „Horyzont 2020”. W czasie trwania forum zostan? również wręczone nagrody naukowe ufundowane przez Ambasadę/Instytut Francuski w Polsce.

W wydarzeniu weźmie udział blisko 150 uczestników w tym francuscy i polscy naukowcy. Będ? wśród nich partnerzy projektów „Polonium”, przedstawiciele międzynarodowych stowarzyszonych laboratoriów (LIA) CNRS-u, zespołów zaangażowanych w europejskie projekty oraz polskie i francuskie władze naukowe. Uczestnicy będ? mogli zaprezentować plakaty swoich polsko-francuskich prac badawczych.

Forum zostanie zainaugurowane przez ministrów, którzy będ? przedstawiać państwow? strategię nauki w ramach programu europejskiego, a także zachęcać do wzięcia udziału w programie „Horyzont 2020”. Zostanie również zorganizowany panel dyskusyjny na temat mobilności naukowców, finansowania nauki, innowacji oraz transferu technologii. Wezm? w nim udział przedstawiciele władz uniwersyteckich (Konferencji Prezydentów Francuskich Uniwersytetów – CPU oraz jej polskiego odpowiednika – KRASP-u) oraz CNRS-u, PAN-u, jak również agencji finansuj?cych badania naukowe (francuska ANR oraz polskie NCBR i NCN).

W drugiej części, po wyst?pieniu Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK) programu „Horyzont 2020”, zostan? zaprezentowane francusko-polskie osi?gnięcia (szczególnie te realizowane w ramach francusko-polskich międzynarodowych stowarzyszonych laboratoriów – LIA), współpraca CEA z jego polskimi odpowiednikami instytucjonalnymi w dziedzinie energii j?drowej oraz francusko-polskie projekty europejskie. W części końcowej zostan? wręczone nagrody Ambasady Francji/Instytutu Francuskiego w Polsce, maj?ce na celu wyróżnienie polskiej elity naukowej.

Mamy nadzieje, że będziemy mogli liczyć na Państwa uczestnictwo i wsparcie tego wydarzenia, które ma na celu wzmocnienie relacji francusko-polskich w ramach europejskiej współpracy.

Rejestracja do 20 maja.

Program >>>

Formularz rejestracyjny >>>

Kontakt: science.varsovie-amba(@)diplomatie.gouv.fr

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!