Aktualności firm stowarzyszonych

Pierwsze 100 lat Boccard !

>

Firma Boccard, zajmuj?ca się projektowaniem i realizacj? instalacji przemysłowych, świętuje swoje pierwsze 100 lat działalności na rynku światowym. Z tej okazji, przez cały 2018 r. we wszystkich oddziałach Boccard Pracownicy podejmuj? wspólne wyzwania, które maj? ich jeszcze bardziej zintegrować z wartościami firmy.

Boccard jest firm? rodzinn?, założon? w Lyonie w 1918 r. przez Josepha Boccarda. Dzisiaj, 100 lat od tego wydarzenia dalej jest zarz?dzany przez rodzinę Boccard, czwarte już pokolenie. W Polsce istnieje od ponad 20 lat, gdzie z powodzeniem realizuje projekty dla wszystkich gałęzi przemysłu.

Od pocz?tku swojego istnienia zajmuje się projektowaniem i budow? coraz bardziej innowacyjnych i nowoczesnych instalacji przemysłowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu w inżynierii, prefabrykacji (skidy i zbiorniki), budowie i modernizacji, jest w stanie zapewnić swoim Klientom najbardziej wydajne, bezpieczne i ekonomiczne rozwi?zania.

Obecnie posiada 60 oddziałów na całym świecie, w których pracuje ponad 3500 specjalistów (w tym ponad 150 w Polsce), dla których głównym priorytetem jest tworzenie niezawodnych i trwałych rozwi?zań dla Klientów. „Boccard, Alliance for success” – główne motto Boccard – wyraża d?żenie do nawi?zania długotrwałej relacji z Klientami, w oparciu o wspólne cele i wartości.

Wartości odgrywaj? bardzo duż? rolę w prowadzeniu biznesu przez Boccard, dlatego ten jubileuszowy rok został poświęcony ich promocji. We wszystkich oddziałach Boccard organizowane s? różnego rodzaju akcje: od sportowych, przez charytatywne, aż po te zwi?zane z bezpieczeństwem pracy, których celem jest zidentyfikowanie pracowników z kluczowymi wartościami firmy. Podsumowanie tych akcji jest tematem każdej gali jubileuszowej, na której wspólnie spotykaj? się Pracownicy i Klienci Boccard. Gala jest też doskonał? okazja, aby podziękować wszystkim tym, którzy bezpośrednio lub pośrednio przyczynili się do sukcesu firmy, a także aby przedstawić plany rozwoju na kolejne lata.

Polskie obchody pierwszych 100 lat Boccard zostały zaplanowane na 6 września 2018 r. w Warszawie.

Informacje o Boccard

Boccard jest firm? rodzinn?, założon? w Lyonie w 1918 roku. Działania Boccard obejmuj? szeroki zakres: od projektowania i realizacji układów montowanych na ramach – skidów, przez budowę zbiorników o różnym stopniu skomplikowania aż do projektowania, produkcji, montażu i uruchomienia kompletnych instalacji przemysłowych. Boccard oferuje także kompleksow? gospodark? smarownicz? poprzez usługi BocLube: od audytu procesów technologicznych i smarownictwa, przez dobór odpowiednich środków smarnych do maszyn, diagnostykę i monitoring olejów aż po zarz?dzanie magazynem i odpadami. Przez ponad 20 lat obecności na rynku polskim, Boccard wykonał już setki instalacji przemysłowych. Duża część tych instalacji została oparta na modułach i skidach prefabrykowanych w polskim warsztacie w Michałowicach, wyspecjalizowanym w obróbce i spawaniu stali nierdzewnej i węglowej

Kontakt:

Boccard Polska Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 270, 05-816 Michałowice

Tel.(22) 380 01 30

boccard(@)boccard.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!