Analizy i badania

Piątkowe dane ze strefy euro oraz USA w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich wzrosły do poziomu 1,470 (wzrost o 2pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,326 (wzrost o 15pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,115 (wzrost o 12pb).</p>

>

W poniedziałek na otwarciu miał miejsce silny wzrost rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej, zwi?zany z ogłoszon? w pi?tek dwa tygodnie temu decyzj? agencji Standard & Poor`s o obniżeniu polskiego ratingu oraz jego oceny. W dalszej części dnia miała miejsce korekta. Od wtorku do pi?tku ceny polskiego długu były stabilne. Posiedzenie EBC oraz wypowiedzi prezesa EBC na konferencji podobnie jak krajowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej miały ograniczony wpływ na krzyw? dochodowości.

W tym tygodniu w centrum uwaga polskiego rynku długu podobnie jak w przypadku kursu złotego skupiona będzie na pi?tkowych odczytach pierwszego szacunku PKB w USA za IV kw. oraz wstępnej inflacji w strefie euro za styczeń. W przypadku realizacji naszych niższych od konsensusu rynkowego prognoz, dane mog? oddziaływać w kierunku spadku rentowności polskich obligacji. W środę oczekujemy podwyższonej zmienności cen polskiego długu z uwagi na wieczorne posiedzenie FOMC. Pozostałe dane zza granicy (zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, indeks Conference Board, finalny indeks Uniwersytetu Michigan z USA oraz indeks Ifo w Niemczech) podobnie jak krajowy wstępny szacunek PKB za 2015 r. będ? w naszej ocenie neutralne dla polskiego rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!