Aktualności firm stowarzyszonych

Piasecka&Żylewicz na CFO European Summit

<p style="text-align: justify;">Zmiana -€“ to nowa normalność. Tempo zmian przyspiesza. Jeszcze wczoraj CFO był głównym księgowym, dzisiaj jest menedżerem, a od jutra powinien stać się liderem zmian w swojej organizacji.</p>

>

Głównym celem CFO European Summit jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dyskusji merytorycznej dla kadr  zarz?dzaj?cych i finansowych największych przedsiębiorstw w Polsce i w Europie. W czasie ósmej edycji CFO European Summit poruszymy zagadnienia zarz?dzania zmianami, przed jakimi stoi współczesny lider finansów, w szczególności czynników kształtuj?cych rynki, rewolucji technologicznej i jej wpływu na biznes oraz budowania pozytywnej produktywności wewn?trz organizacji.  Kontekst procesu stawania się liderem zmiany  przedstawi Maciej Żylewicz z Piasecka&Żylewicz Selective Training.

Szczegółowa agenda, sylwetki prelegentów oraz formularz rejestracyjny na stronie  www.cfosummit.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!