Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania  •  Członkowie

Perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 6,93 (spadek o 13pb), 5-letnie do 5,65 (spadek o 33pb), a 10-letnie do 5,29 (spadek o 42pb). W ubiegłym tygodniu doszło do silnego spadku stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi widocznego szczególnie na długim końcu krzywej. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia stawek IRS były rosnące obawy inwestorów o perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie, dodatkowo nasilone przez publikację wyraźnie słabszych od oczekiwań danych o PKB w USA.

Dzisiejsza poranna publikacja lipcowego indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa może w naszej ocenie sprzyjać spadkowi stawek IRS. Naszym zdaniem, zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje danych ze światowej gospodarki nie będą miały istotnego wpływu na stawki IRS, które pozostaną pod wpływem obaw inwestorów o perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie. W tym kontekście istotnym czynnikiem kształtującym krzywą będą informacje wpływające na ocenę ryzyka wystąpienia szoku gazowego w Europie, który może istotnie osłabić perspektywy wzrostu gospodarczego w strefie euro oraz w Polsce.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!