Aktualności firm stowarzyszonych

Paweł Kuglarz, wybitny ekspert w dziedzinie nieruchomości i restrukturyzacji dołączył do warszawskiego zespołu Taylor Wessing

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="font-family: Arial, serif;"><span><span>Zgodnie z powiedzeniem "wszystkie dobre rzeczy chodzą trójkami" kancelaria Taylor Wessing CEE w ciągu zaledwie kilku tygodni sprowadziła na pokład trzeciego partnera z innej, renomowanej kancelarii. Po partnerze specjalizującym się w nieruchomościach Clemensie Bärenthalerze, który przeszedł z DLA Piper oraz ekspercie podatkowym Michaeli Petritz-Klar, która opuściła kancelarię Schönherr, teraz do biura Taylor Wessing w Warszawie dołączył Paweł Kuglarz, wcześniej od 2001 roku w Beiten Burkhardt/Wolf Theiss Polska.  </span></span></span></p>

>

Priorytety i tworzenie sieci kontaktów na rynku

Taylor Wessing Warszawa wraz z nowo pozyskanym partnerem Pawłem Kuglarzem zyskał znanego eksperta w dziedzinie nieruchomości i restrukturyzacji. Paweł Kuglarz obj?ł stanowisko partnera odpowiedzialnego za praktykę Restructuring & Corporate Recovery (restrukturyzacja, prawo upadłościowe i naprawcze).

Mecenas Kuglarz zajmuje się również prawem nieruchomości i prawem budowlanym, rozwi?zywaniem sporów i arbitrażem inwestycyjnym. Jest specjalist? w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw w różnych rodzajach inwestycji infrastrukturalnych, partnerstwa publiczno-prywatnego, a także prowadzenia gospodarczych postępowań s?dowych i arbitrażowych. Doradza w sprawach z zakresu prawa handlowego, cywilnego, budowlanego, prawa zabezpieczeń kredytowych, a przede wszystkim hipotek oraz prawa nieruchomości.

Paweł Kuglarz jest aktywnym twórc?, obserwatorem i komentatorem prawa gospodarczego w Polsce. Jest autorem licznych ksi?żek, publikacji i komentarzy o tematyce prawnej m.in komentarzy do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, upadłości konsumenckiej, upadłości deweloperskiej.

Oprócz gruntownej fachowej wiedzy Mecenasa Kuglarza wyróżnia silna sieć kontaktów na rynku prawniczym w Polsce i zagranic? oraz jego ogromny wkład w rozwój polskiego prawa. Jest współzałożycielem Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pełnił funkcję kierownika Szkoły Prawa Niemieckiego a od 2003 r. jest kierownikiem Szkoły Prawa Austriackiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Paweł Kuglarz jest także Członkiem Zarz?du Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego, wiceprzewodnicz?cym Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie, Członkiem międzynarodowego stowarzyszenia prawa upadłościowego INSOL Europe a od 2016 polskim przedstawicielem w Zarz?dzie INSOL Europe. W 2012 został powołany na członka zespołu d/s prawa upadłościowego przy Min. Sprawiedliwości, który przygotował nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Pełni również funkcję Członka grupy roboczej Finansowanie Infrastruktury przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, jest także ekspertem Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Rozwoju.

- Prawo nieruchomości to jedna z głównych praktyk Taylor Wessing na świecie. Warto podkreślić, że w tym momencie, dzięki przejęciu tak wybitnego eksperta, jakim jest Paweł Kuglarz, Taylor Wessing w Warszawie posiada niezwykle silny zespół partnerów doradzaj?cych w obszarze prawa nieruchomości oraz projektach infrastrukturalnych. Obok Mecenasa Kuglarza, odpowiedzialnego za restrukturyzację, prawo upadłościowe i naprawcze, zespól ten na poziomie menadżerskim tworz? także Sylwester Żydowicz, partner odpowiedzialny za praktykę Real Estate & Construction (nieruchomości i prawo budowlane), certyfikowany członek Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) oraz Grażyna Kuźma, partner odpowiedzialna za finansowanie nieruchomości (Real Estate & Construction/Banking & Finance), współautorka ksi?żki Prawo budowlane i nieruchomości (Wydawnictwo CH Beck) – komentuje Dr Ewelina Stobiecka, partner zarz?dzaj?cy Taylor Wessing w Warszawie.

Rozwój i dobra jakość

- Z wielkim sukcesem realizujemy cel, jakim jest stały rozwój naszych wszystkich naszych biur w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie zatrudniania wybitnych prawników. Zapewniamy tym samym wzrost na najwyższym jakościowym poziomie - stwierdził Partner Zarz?dzaj?cy CEE Taylor Wessing Raimund Cancola. - Aktualna liczba 39 partnerów stanowi zatem jak do tej pory rekordowy poziom zatrudnienia w Taylor Wessing CEE.

Zdjęcie:

Paweł Kuglarz nowym partnerem w Taylor Wessing w Warszawie.
Źródło: Taylor Wessing

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół licz?cy ponad 1200 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osi?gn?ć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chc? rozwijać swój biznes. Nasze 33* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA ł?cz? ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.
* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

Kontakt dla mediów

Aleksandra G?sowska, Agencja INFINITY

Tel.: +48 793 41 00 08,
E-Mail: ola@agencja-infinity.pl

www.taylorwessing.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!