Aktualności firm stowarzyszonych

Partnerzy Crido Taxand w gronie najlepszych doradców podatkowych

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>W </strong></span></span><em><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego 2017,</strong></span></span></em><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong> przygotowanym przez redakcję dziennika </strong></span></span><em><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Rzeczpospolita</strong></span></span></em><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>, partnerzy Crido Taxand znaleźli się w gronie najlepszych doradców, otrzymując wyróżnienia w kategorii cen transferowych, sporów podatkowych oraz podatku VAT. Ponadto, firma otrzymała dwie nagrody za: innowacyjne rozwiązanie oraz wygranie prestiżowego sporu w podatku CIT.</strong></span></span></p>

>

To już trzecie wyróżnienie dla Eweliny Stamblewskiej-Urbaniak w kategorii cen transferowych w 2017 roku i kolejne w rankingu Rzeczpospolitej. W tym roku kapituła rankingu doceniła również dokonania jej zespołu za stworzenie Weryfikatora obowi?zków TP (dostępnego na stronie cenytransferowe.taxand.pl), za który Crido Taxand otrzymało wyróżnienie w kategorii „Innowacyjne rozwi?zanie roku”.  

Andrzej Puncewicz już drugi rok z rzędu został najlepszym doradc? w zakresie sporów podatkowych. Organizatorzy rankingu docenili również jego zespół - za uzyskanie ponad 300 mln zł nadpłaty dla grupy amerykańskich funduszy inwestycyjnych - przyznaj?c firmie wyróżnienie w kategorii „Wygrana przed s?dami w podatku CIT”.  

Roman Namysłowski, który od lat doceniany jest przez różne kapituły i redakcje za swoje osi?gnięcia w obszarze podatków pośrednich, otrzymał tytuł „Najlepszego doradcy w zakresie podatku VAT”. Jak podkreślił w swoim komentarzu dla Rzeczpospolitej - Zarówno przedsiębiorcom, jak i doradcom podatkowym przyszło funkcjonować w czasach, w których zmiany na płaszczyźnie podatków s? niezmiernie dynamiczne, nieporównywalne do jakiegokolwiek okresu, nawet przyst?pienia Polski do Unii Europejskiej [..]. Kontrole w zakresach, w których do tej pory podatnicy spali spokojnie. No i totalna walka z wyłudzeniami w VAT.  

Dynamiczny rozwój Crido Taxand znalazł również swoje odzwierciedlenie w zestawieniu największych firm wg przychodów, w którym firma awansowała na szóst? pozycję, zwiększaj?c przychody w porównaniu do ubiegłego roku o niemal 30%.

Ostatnie wyróżnienia w rankingu Rzeczpospolitej i inne tegoroczne nagrody, m.in. „Poland Transfer Pricing Firm of the Year” s? potwierdzeniem naszych kompetencji oraz budowania coraz mocniejszej pozycji na rynku firm doradztwa podatkowego. Zespół Crido liczy obecnie już ponad 200 osób. Dzięki temu stanowimy w zakresie doradztwa realn? alternatywę dla największych korporacji audytorsko-doradczych. To szczególnie ważne w kontekście wprowadzonego właśnie rozdziału audytu od doradztwa. Cieszymy się, że kapituła rankingu doceniła nasze wysiłki oraz innowacyjne rozwi?zania, które pozwalaj? przedsiębiorcom łatwiej odnaleźć się w zmieniaj?cym się środowisku podatkowym, a także efektywnie odpowiadać na nowe wyzwania ze strony fiskusa – podsumowuje Andrzej Puncewicz, Partner w Crido Taxand.

***

O Crido Taxand  

Crido Taxand jest pierwsz? na polskim rynku firm? konsultingow?, która nie ł?czy usług doradczych i audytorskich, działaj?c? w międzynarodowej sieci. Firma powstała w 2005 roku. Od pocz?tku swojej działalności należy do międzynarodowej sieci podatkowej Taxand, która liczy 2000 doradców podatkowych i 500 partnerów w 46 krajach. Ponad 220-osobowy zespół Crido Taxand w Polsce doradza klientom w obszarze podatków, pozyskiwania finansowania, szczególnie z funduszy UE, prawa (Crido Legal) i strategii biznesowych (Crido Business Consulting). Zarówno firma, jak i jej eksperci zajmuj? najwyższe pozycje w rankingach podatkowych oraz jako doradcy w pozyskiwaniu funduszy unijnych.  

Więcej informacji o Crido Taxand na taxand.pl, a o Taxand na taxand.com.  

Kontakt dla mediów:

Magdalena Żuk, Dyrektor ds. PR I Marketingu
Crido Taxand
magdalena.zuk@taxand.pl| +48 608 36 29 96

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!