Aktualności firm stowarzyszonych

Partnerzy Crido Taxand uznani za najlepszych doradców podatkowych

<p style="text-align: justify;"><strong>Roman Namysłowski został najlepszym doradcą podatkowym w zakresie VAT, Ewelina Stamblewska-Urbaniak najlepszym doradcą podatkowym w zakresie cen transferowych i Paweł Toński rekomendowanym doradcą w zakresie CIT  według „Rankingu firm doradztwa podatkowego 2015” przygotowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”.</strong></p>

>

W opublikowanym 19 czerwca na łamach Rzeczpospolitej rankingu Crido Taxand zajęło 7 miejsce w klasyfikacji wg liczby doradców podatkowych (dwie pozycje wyżej niż przed rokiem). Z kolei w kategorii przychodowej firma zajęła 7 miejsce.

Jednak największy sukces  firmy to uznanie 2 partnerów Crido Taxand za najlepszych doradców i jednego za rekomendowanego w swojej dziedzinie.

Nagroda dla Romana Namysłowskiego to potwierdzenie siły zespołu podatkowego Crido Taxand, w szczególności Zespołu Podatków Pośrednich.  Tym bardziej, że   lider zespołu VAT w Crido Taxand otrzymał w tym roku 2 najbardziej  prestiżowe wyróżnienia dla doradców podatkowych w swojej kategorii  – zarówno pierwsze miejsce w rankingu doradców podatkowych organizowanym przez DGP, jak i Rzeczpospolit?. Co istotne, tę  grę w ekstraklasie potwierdzaj? nie tylko rankingi, ale również klienci.

Wyróżnienie dla Pawła Tońskiego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych to efekt  wielu lat pracy i doradztwa dla przedsiębiorstw, często przy skomplikowanych projektach takich, jak przykładowo projekt przeprowadzony w ostatnich latach dotycz?cy poł?czenia i reorganizacji przedsiębiorstw, których obroty przekraczały kilkanaście miliardów złotych rocznie. To również uznanie dla Pawła za jego osi?gnięcia w budowaniu silnego zespołu Real Estate w Crido Taxand, który doradzał przy największych transakcjach na rynku nieruchomości w Polsce.

Niekwestionowana pozycja lidera w obszarze cen transferowych dla Eweliny Stamblewskiej-Urbaniak jest wyj?tkowym wyróżnieniem indywidualnym oraz dla zespołu TP   i to z kilku powodów. Ewelina kieruje praktyk? TP w Crido Taxand od stosunkowo niedawna. W ci?gu kilku miesięcy zespołowi cen transferowych udało się bardzo dużo osi?gn?ć, zarówno jeśli chodzi o liczbę nowych projektów, które realizuje, jak i ich poziom złożoności. Ponadto, ceny transferowe s? obszarem, którego rola ze względu na zmiany zachodz?ce w otoczeniu prawnym oraz zmiany podejścia Ministerstwa Finansów do tematu będzie z każdym tygodniem rosła. Ewelina jako jedyny lidera rankingu doradców w zakresie cen transferowych z cał? pewności? może pomóc podmiotom gospodarczym   odpowiednio do tych zmian się przygotować.

Dziękujemy Klientom za zaufanie, bez nich te wyróżnienia nie byłyby możliwe.

***

O Crido Taxand

Jesteśmy pierwsz? na polskim rynku firm? konsultingow?, która nie ł?czy usług doradczych i audytorskich, działaj?c? w międzynarodowej sieci. Na rynku działamy od 2005 roku. Doradzamy międzynarodowym korporacjom, rodzimym firmom oraz przedsiębiorcom w zakresie podatków, pozyskiwania finansowania (pomoc publiczna i finansowanie dłużne) prawa oraz strategii biznesowych. W zależności od potrzeb klientów ł?czymy kompetencje naszych ekspertów, którzy pracuj?c w ramach interdyscyplinarnych zespołów, pomagaj? klientom w różnych obszarach ich działania.

Jako jedyna firma doradcza w Polsce należymy do międzynarodowej organizacji podatkowej Taxand. Dzięki temu wspieramy naszych klientów w planowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej   zarówno w kraju, jak i zagranic?.

O Taxand

Taxand świadczy najwyższej jakości, kompleksowe usługi podatkowe na całym świecie. Nasi eksperci, prawie 400 partnerów i 2 000 doradców podatkowych w blisko 50 krajach, stosuj? podejście bazuj?ce nie tylko na zrozumieniu zagadnień podatkowych, ale i ich szerszych, strategicznych konsekwencji dla biznesu. Pomagamy klientom ograniczyć ryzyko, zarz?dzać obci?żeniami podatkowymi i podnosić efektywność ich biznesu.

Więcej informacji o Crido Taxand na www.taxand.pl, a o Taxand na www.taxand.com.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!