Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Partnerstwo dla naukowców z Ukrainy

Program DLA UKRAINY działa od roku i został zainicjowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Jego celem jest wsparcie badaczy z Ukrainy zajmujących się zagadnieniami związanymi z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. 

Ukraińcy odczuwają skutki wojny w każdym obszarze swojego życia. Jednym z nich jest nauka, tak istotna dla dalszego rozwoju kraju. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje Program DLA UKRAINY (czytaj więcej https://www.fnp.org.pl/oferta/program-dla-ukrainy/), czyli program wsparcia uczonych z Ukrainy współpracujących z uczonymi z Polski.

Dlaczego ważne jest zaangażowanie biznesu? 

Program DLA UKRAINY jest także programem dla biznesu. Odpowiada na istotne kwestie, będące w obszarze zainteresowania firm.

  • Umożliwia transfer wiedzy i środków tak istotnych dla odbudowy Ukrainy. 
  • Kierowany jest do przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, w większości reprezentowanych przez kobiety, które to w wyniku wojny zagrożone są ubóstwem.
  • Stanowi odpowiedź na aktualnie kluczowy obszar działań firm społecznie odpowiedzialnych obejmujący pomoc Ukrainie w obliczu wojny.

Jak wesprzeć działanie programu?

Duża skala zainteresowania programem DLA UKRAINY wskazuje na potrzebę jego rozwoju, stąd Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza do tworzenia partnerstw instytucjonalno-biznesowych. Więcej informacji na temat możliwości współpracy i partnerstwa firmy z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej przekaże dr Agnieszka Siarkiewicz, siarkiewicz(@)fnp.org.pl, tel. 691-761-790.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej na stronie https://pomocukrainie.fnp.org.pl/ prowadzi również specjalną zbiórkę na rzecz naukowców z Ukrainy, do której każdy może się w dowolnej chwili przyłączyć. Środki pozyskane z darowizn zostaną przeznaczone wyłącznie na zaangażowanie osób z Ukrainy, które będą realizować projekty w programie DLA UKRAINY.

O programie DLA UKRAINY

Program adresowany jest do naukowców i naukowczyń ze stopniem doktora, niezależnie od narodowości, pracujących w dniu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, tj. 24 lutego 2022 r., w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie (w tym na tymczasowo okupowanych terytoriach), którzy wraz z partnerem naukowym z Polski, zaproponują projekt badawczy w zakresie związanym z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa.

W ramach inicjatywy Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała dotychczas 6 grantów, a wniosków wpłynęło blisko 200 (więcej informacji: https://www.fnp.org.pl/oferta/program-dla-ukrainy/). Do tej pory udało się zdobyć granty w ramach programu DLA UKRAINY naukowcom z następujących ośrodków w Ukrainie:

  • Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, Lwów;
  • Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki;
  • Instytut Badań Politycznych i Etnicznych im. I. F. Kurasa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów;
  • Narodowa Akademia Statystyki, Rachunkowości i Audytu, Kijów;
  • Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Dragomanowa, Kijów;
  • Krzyworoski Uniwersytet Narodowy, Krzywy Róg, Ukraina;

Obecnie trwa trzeci konkurs na polsko-ukraińskie projekty naukowe (czytaj więcej: https://www.fnp.org.pl/fundacja-na-rzecz-nauki-polskiej-organizuje-trzeci-konkurs-na-polsko-ukrainskie-projekty-naukowe/).

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Do statutowych celów FNP należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych i działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!