Aktualności firm stowarzyszonych

Papp Italia to obecnie Dachser Italy Food Logistics

<p style="text-align: justify;">Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, zakończył integracje włoskiego przedsiębiorstwa Papp Italia, zajmującego się logistyką żywności. W efekcie, nazwa oddziału w Weronie, w północnej części Włoch, została zmieniona na Dachser Italy Food Logistics S.R.L. Zakończony proces przejęcia umożliwi Dachser dalsza ekspansję międzynarodową.</p>

>

Włochy, jako jeden z głównych producentów i konsumentów na rynku żywności, odgrywaj? istotn? rolę w transporcie tych towarów w całej Europie. Między innymi właśnie dlatego w 2012 roku, po dwuletniej współpracy, Dachser nabył 50% udziałów we włoskiej spółce Papp Italia, świadcz?cej usługi w zakresie logistyki żywności. Całkowite przejęcie miało miejsce w 2017 roku, a obecne działania, do których należ? przejście do systemów Dachser oraz rebranding, to ostatnie kroki w całym procesie zmian.

Najważniejsz? części? integracji było dostosowanie wszystkich procesów logistycznych i systemów informatycznych do standardów Dachser, co zakończono w połowie lutego. W rezultacie Dachser Italy Food Logistics jest całkowicie poł?czony z sieci? Dachser. Klienci firmy mog? korzystać ze spójnego portfolio produktów, a także z dostępu do platformy eLogistics, która umożliwia im śledzenie przesyłek na całej trasie przewozu w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednie zarz?dzanie zleceniami i magazynowaniem. Lokalizacja spółki zapewnia również poł?czenie z 33 państwami działaj?cymi w ramach European Food Network. Każdego dnia towary przewożone s? z Werony do europejskiego hubu Food Logistics we Frankfurcie, a także do innych terminali należ?cych do sieci.

- Dzięki silnemu strategicznie położeniu w północnej części Włoch, Dachser Italy Food Logistics jest idealnym punktem wyjścia do ekspansji i dalszej internacjonalizacji naszej logistyki kontraktowej w zakresie żywności na terenie Włoch. Wdrożenie ustandaryzowanych procesów sprawiło, że usługi, które możemy zaoferować europejskim producentom żywności i sprzedawcom detalicznym s? jeszcze bardziej atrakcyjne. Dzięki temu nasza działalność importowo-eksportowa przechodzi na zupełnie nowy poziom, co z kolei przekłada się na umocnienie roli Dachser w Europejskiej Sieci Produktów Spożywczych - mówi Alfred Miller, Dyrektor Zarz?dzaj?cy Dachser Food Logistics.

Z siedziby i centralnego terminalu Dachser Italy Food Logistics w Weronie rocznie dostarczanych jest 230 tys. ton świeżej, w temperaturze kontrolowanej i pokojowej żywności. Produkty te trafiaj? do ponad 1200 odbiorców we Włoszech, zarówno detalicznych jak i przemysłowych. W pobliżu Werony znajduje się magazyn o powierzchni wynosz?cej 17 tys. mkw., oferuj?cy różne strefy temperaturowe oraz 41 ramp. Około 170 pracowników odpowiada za dystrybucję, magazynowanie oraz działania administracyjne. Z kolei w Taranto, włoskim mieście w regionie Apulia, położony jest oddział Dachser Italy Food Logistics, którego głównym zadaniem jest organizowanie transportu ładunków całopojazdowych na terenie Włoch i przeznaczonych na eksport.

***

Dachser jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy dopełniaj? kompleksowe rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 43 państwach i 409 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia blisko 27,5 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 80 mln przesyłek o ł?cznej wadze ponad 38 mln ton. Baz? do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działaj?ca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi?zania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!