COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Pandemia COVID-19 ma daleko idące konsekwencje dla sprawozdawczości finansowej

W odpowiedzi na pandemię koronawirusa, rządy wielu krajów zdecydowały się na znaczną ingerencję w funkcjonowanie gospodarki. Taka ingerencja przekłada się na wszystkie podmioty działające na rynku, przeważanie negatywnie i z różnym stopniem nasilenia. Mając na uwadze skutki gospodarcze dla przedsiębiorstw, warto zastanowić się nad wpływem obecnej sytuacji na sprawozdawczość finansową.

W związku z pandemią koronawirusa, przedsiębiorstwa odczuwają zwiększoną niepewność otoczenia mikro- i makroekonomicznego. Ograniczenia wprowadzane przez rządy wpływają bezpośrednio na swobodę prowadzenia działalności, ograniczają możliwość uzyskiwania przychodów, co przekłada się na poziom przepływów pieniężnych, zmieniają się zachowania klientów, dostawców. Konieczne jest wprowadzenie szeregu zmian, aby dostosować jednostki do działania w nowej rzeczywistości.

Aktualna sytuacja związana z COVID-19 przekłada się na szereg zdarzeń o charakterze gospodarczym, które wymagają odzwierciedlenia w sprawozdaniach finansowych, jak choćby utrata wartości aktywów, zwiększenia ryzyka kredytowego kontrahentów, wprowadzania zmian w obowiązujących umowach czy działań o charakterze restrukturyzacyjnym.

Zmiany we wszelkiego rodzaju umowach będą miały swój wpływ na sprawozdania finansowe. Takim sztandarowym przykładem będą umowy chociażby leasingu czy głośny temat związany z umowami najmu i zwolnieniami z czynszu dla sklepów działających w galeriach handlowych. W takim przypadku, w szczególności jeśli firma raportuje według międzynarodowych standardów rachunkowości, należy zastanowić się czy doszło do modyfikacji umowy i konieczna będzie weryfikacja wysokości zobowiązań ujętych w sprawozdaniu finansowym, wysokości prawa do korzystania i zmodyfikowania stopy dyskonta, co jest zabiegiem dość kompleksowym. Naprzeciw wyszła Rada Międzynarodowa, wskazując że jeżeli takiemu zwolnieniu lub obniżce z czynszu nie towarzyszą inne zmiany umów, a te obniżki zwolnienia dotyczą okresu, który zakończy się w połowie przyszłego roku, czyli w czerwcu 2021 r. to nie dojdzie do modyfikacji umowy, a efekt tej zmiany trzeba będzie objąć bezpośrednio w rachunku zysków i strat – mówi Monika Warmbier, partner, szef zespołu doradztwa rachunkowego KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Innym przykładem działania, które należy podjąć w momencie sporządzania sprawozdania finansowego za 2020 rok firmy będzie konieczność przeprowadzenia testów na utratę wartości.

W przypadku sporządzania testu na utratę wartości warto pomyśleć o podejściu scenariuszowym, czyli zastanowić się i przyjąć np. trzy scenariusze: scenariusz bazowy, pesymistyczny i optymistyczny dalszego rozwoju sytuacji związanej z pandemią. Czy obostrzenia będą trwały, będą znoszone wkrótce, czy też zostaną na dłuższy czas albo czy należy zakładać drugą falę zachorowań jesienią. Zbudowane w ten sposób oczekiwania będą stanowiły podstawę oceny jak kształtują się wyniki testów przy różnych założeniach. Dla użytkowników sprawozdań finansowych ważne jest też, aby przedstawić poszerzone analizy wrażliwości wyników testów, tak aby można było ocenić jak wrażliwe są te wyniki na szoki makro- i mikroekonomiczne, które mogą obecnie wystąpić – mówi Marek Żyliński, starszy menedżer w dziale doradztwa rachunkowego dla przedsiębiorstw sektora niefinansowego w KPMG w Polsce.

***

O „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”

Jest to cykl czterech bezpłatnych konferencji online organizowanych przez firmę doradczą KPMG w Polsce. Konferencje obejmują najbardziej aktualne tematy, z którymi mierzą się przedsiębiorcy w obecnej sytuacji biznesowej. Wydarzenia odbywają się 21 maja 2020 r., 28 maja 2020 r., 2 czerwca 2020 r. oraz 9 czerwca 2020 r. W ramach całego cyklu 24 ekspertów KPMG przedstawi kilkanaście prelekcji. Tematy konferencji są skierowane do prezesów i członków zarządów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnej za obszary prawne, podatkowe, finansowe i transformację cyfrową przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie kpmg.pl.

O KPMG:          

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i prawnego. KPMG zatrudnia 207 000 pracowników w 153 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia blisko 2000 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Nie przegap żadnej aktualizacji od @KPMGPoland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!