Aktualności firm stowarzyszonych

Panattoni partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Panattoni, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu – największej w Polsce organizacji zajmującej się koncepcją zrównoważonego rozwoju. Deweloper od lat rozwija swoją ofertę zielonego budownictwa, wspiera lokalne społeczności, czy współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Firma jest liderem pozytywnych zmian w sektorze nieruchomości przemysłowych.

Spełniając cele i tworząc lepszy świat. Współczesny biznes przechodzi gwałtowne przemiany. Drogowskazem dla nas wszystkich jest 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) ustalonych podczas szczytu ONZ w 2015 roku. Podążając za nim firmy działają z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń, rozwijając się w ramach 5 obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój oraz partnerstwo. Panattoni – europejski lider rynku nieruchomości przemysłowych – dokłada swoją cegiełkę do realizacji oenzetowskich celów koncentrując się na takich obszarach jak: Czysta woda i warunki sanitarne; Czysta i dostępna energia; Innowacyjność, przemysł, infrastruktura; Zrównoważone miasta i społeczności; Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Działania na rzecz klimatu i wreszcie Przywracanie i utrzymanie bioróżnorodności.

Dlatego naturalnym krokiem dla firmy jest bycie partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu – największej w Polsce organizacji zajmującej się upowszechnianiem wiedzy, edukacją oraz wsparciem inicjatyw z zakresu koncepcji zrównoważonego rozwoju.

- Czynnik społeczny i perspektywa różnorodności interesariuszy są niezwykle istotne dla Panattoni. Dlatego stawiamy na współpracę z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które tworzy idealną platformę dla wzajemnego inspirowania się przedsiębiorstw w dążeniu do działania zgodnie ze zrównoważonym rozwojem, promując dobre praktyki i wspierając potrzebnym know-how. Liczymy, że to początek wieloletniej kooperacji – mówi Anita Pietrykowska, Head of Marketing & Communications Europe w Panattoni.

Wyzwania społeczne, środowiskowo-klimatyczne i rosnące oczekiwania wobec biznesu to jasny sygnał, że konieczne jest pilne podjęcie przez firmy działań z zakresu CSR. O powodzeniu tych inicjatyw decyduje m.in. spójność z wartościami, weryfikowanie potrzeb oraz otwartość na współpracę. Dlatego cieszy nas, że rośnie grono firm-liderów, które chcą z jednej strony poszerzać jeszcze swoją wiedzę, a z drugiej inspirować i wspólnie zachęcać inne przedsiębiorstwa do zintensyfikowania wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju. Tak więc z radością i nadzieją witamy w Programie Partnerstwa FOB firmę Panattoni – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zielone światło dla zmian. Działalność Panattoni z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu jest wieloobszarowa. Firma jest liderem ekologicznych zmian w sektorze nieruchomości przemysłowych. Jako pierwsza w Polsce wprowadziła do swojego standardu certyfikację środowiskową metodą BREEAM najpierw na poziomie Very Good, a następnie Excellent, który uzyskało już ponad 400 000  m kw. powierzchni dostarczonych przez firmę. W Polsce portfolio obiektów Panattoni potwierdzonych zielonymi certyfikatami to ponad 5 mln m kw., a w planach jest kolejne 3,5 mln m kw. powierzchni. Warto podkreślić, że certyfikacja obiektów idzie w parze z redukcją zużycia energii i wody w budynkach, a także z polepszeniem dobrostan osób w nich pracujących. Ponadto Panattoni pewnie zmierza w kierunku zeroemisyjności, m.in. zasilając znaczną część swojego portfolio energią z odnawialnych źródeł, czy coraz częściej implementując instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła. Firma dba również o bioróżnorodność swoich inwestycji oraz dobrostan pracujących w obiektach, m.in. realizując zielone strefy relaksu.

Zrównoważony, zróżnicowany. Tworzenie przyjaznego środowiska dla pracowników swoich inwestycji, idzie w parze z wielotorowym wsparciem dla zespołu Panattoni, który w samej Polsce liczy blisko 600 osób.Firma promuje równe szanse, szanuje różnorodność i wyklucza dyskryminację ze względu na wiek, niepełnosprawność, czy płeć, co widać w strukturach - połowę stanowisk menadżerskich przedsiębiorstwa zajmują kobiety. Panattoni inwestuje w wellbeing i work-life balance swojego zespołu – każde z 11 biur w Polsce jest odpowiednio zaprojektowane biura, organizowane są webinaria na temat zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym czy udostępniane są platformy benefitowe. Ponadto firma mocno stawia na rozwój, m.in. poprzez szkolenia działowe i indywidualne, czy dofinansowanie studiów i kursów, także językowych. Panattończycy zaś angażują się we wsparcie organizacji charytatywnych takich jak Unicef czy Instytut Curie.

Deweloper pomaga na wielu płaszczyznach. Od początku pandemii koronawirusa wspierał medyków oraz zaopatrywał placówki medyczne w potrzebny sprzęt. W obliczu trwającej obecnie na wschodzie wojny firma udostępniła wolne powierzchnie przemysłowe firmom ukraińskim, umożliwiając relokację zasobów, a także dołączyła do akcji #Property4Ukraine. W jej ramach przedstawiciele sektora nieruchomości przekształcili powierzchnie biurowe w miejsca do życia dla uchodźców. Przedsiębiorstwo jest również sponsorem dwóch akademii piłkarskich – BVB im. Łukasza Piszczka, a także Widzewa Łódź.

Naturalnym elementem rozwoju Panattoni jest także wsparcie lokalnych społeczności. Deweloper tworzy niezbędną infrastrukturę drogową w rejonach swoich inwestycji, buduje chodniki, czy stawia przystanki autobusowe. Ponadto prowadzi liczne nasadzenia w miastach, w których działa. Firma reaguje również na inne pilne potrzeby, np. finansując remonty oddziałów szpitali i centrów zdrowia (m.in. w Gdańsku), czy wyposażając gabinet Integracji Sensorycznej w jednej ze szkół podstawowych w Warczu.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!