Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Ożywienie w budownictwie coraz bliżej

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się w lipcu do 1,1% r/r wobec 1,5% w czerwcu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (+2,5%) i naszej prognozy (+2,0%). W kierunku obniżenia dynamiki produkcji budowlano-montażowej pomiędzy czerwcem a lipcem oddziaływało jej zmniejszenie w kategoriach „roboty budowlane specjalistyczne” (-3,4% r/r w lipcu wobec 3,8% w czerwcu) oraz „wznoszenie budynków” (-7,8% r/r wobec -5,7%), podczas gdy przeciwny wpływ miała wyższa dynamika w kategorii „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” (11,8% wobec 5,9%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa ogółem zmniejszyła się w lipcu o 0,4% m/m, a tym samym obniżyła się już piąty miesiąc z rzędu. Warto jednak zauważyć, że tempo tego spadku w ostatnich miesiącach wyraźnie spowolniło.

Napływające w ostatnich miesiącach wyniki badań koniunktury GUS wskazują na stopniową poprawę sytuacji w budownictwie. Na szczególną uwagę zasługują wskaźniki dla bieżących jak i oczekiwanych zamówień, które pozostają w wyraźnym trendzie wzrostowym. Uważamy, że w kolejnych miesiącach istotnym czynnikiem wspierającym aktywność w budownictwie mieszkaniowym będzie program Bezpieczny Kredyt 2%. Wsparcie dla takiej oceny stanowią opublikowane dzisiaj dane GUS, zgodnie z którymi w lipcu odnotowano silne wyhamowanie spadku zarówno w przypadku nowych pozwoleń na budowę (-14,1% r/r w lipcu wobec -40,2% w czerwcu) jak i liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto (-0,5% wobec -32,8%). Z kolei aktywność w budownictwie w ramach kategorii „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” będzie wspierana przez dążenie jednostek sektora finansów publicznych do wykorzystania i rozliczenia w br. środków unijnych dostępnych w ramach poprzedniej wieloletniej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Jest to spójne z nasza oceną, zgodnie z którą w najbliższych miesiącach będziemy obserwować stopniowe ożywienie aktywności w budownictwie.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!