COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Ożywienie gospodarcze w 2021 r. korzystne dla kursu złotego

Oczekujemy, że dynamika PKB w Polsce będzie kształtowała się poniżej zera do I kw. 2021 r. włącznie. Następnie z uwagi na oddziaływanie efektów niskiej bazy i wygasającą pandemię COVID-19 tempo wzrostu gospodarczego będzie wyraźnie dodatnie. W konsekwencji prognozujemy, że w 2021 r. PKB zwiększy się o 3,6% r/r wobec spadku o 3,1% w 2020 r., a w 2021 r. wzrośnie o 4,9%. Tym samym PKB w Polsce osiągnie swoją wartość sprzed wybuchu pandemii w II poł. 2021 r.

W całym horyzoncie prognozy zakładamy, że inflacja będzie kształtowała się w łagodnym trendzie spadkowym. Oczekujemy, że w 2021 r. zmniejszy się ona do 2,6% r/r wobec 3,4% w 2020 r., a w 2022 r. obniży się do 2,2%. Uważamy, że w najbliższych kwartałach w kierunku zmniejszenia inflacji oddziaływać będą niższe dynamiki cen żywności oraz spadek inflacji bazowej.

Pandemia COVID-19 doprowadziła do pogorszenia sytuacji na rynku pracy, niemniej podjęte przez rząd działania przyczyniły się do zahibernowania zatrudnienia. W 2021 r. w kierunku poprawy sytuacji na rynku pracy oddziaływać będzie ożywienie gospodarcze. Prognozujemy, że stopa bezrobocia na koniec 2021 r. wyniesie 5,6% wobec 6,7% w 2020 r., a w 2022 r. obniży się do 5,2%. Mimo poprawy sytuacji na rynku pracy dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej obniży się w 2021 r. do 3,1% r/r wobec 5,1% w 2020 r., co będzie efektem spowolnienia wzrostu płac w sferze budżetowej, a w 2022 r. zwiększy się ona do 5,8%.

Uważamy, że w warunkach braku „twardego lockdownu” RPP nie zdecyduje się na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej. Niemniej wciąż dostrzegamy niewielkie ryzyko materializacji scenariusza, w którym RPP skorzysta z niekonwencjonalnych narzędzi ukierunkowanych na wsparcie aktywności inwestycyjnej firm, choć istotnie się ono obniżyło uwzględniając napływające w ostatnim czasie relatywnie dobre dane nt. inwestycji przedsiębiorstw. Jednocześnie podtrzymujemy prognozę pierwszej podwyżki stopy referencyjnej NBP (z 0,10% do 0,25%) w listopadzie 2022 r. (por. MAKROmapa z 07.12.2020).

Prognozowane przez nas ożywienie gospodarcze w Polsce i na świecie, poprawa sytuacji epidemicznej, jak również oczekiwane zaostrzenie polityki pieniężnej przez RPP pod koniec 2022 r. będą stanowić wsparcie dla kursu złotego w horyzoncie naszej prognozy. Oczekujemy dalszego spadku kursu EURPLN do 4,35 na koniec 2021 r. i 4,27 na koniec 2022 r. Głównym czynnikiem ryzyka w górę dla tej prognozy jest dalszy przebieg

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!