Aktualności firm stowarzyszonych

Otwarte konsultacje w sprawie międzynarodowego standardu etycznego dla sektora nieruchomości

<p style="text-align: justify;"><strong>Ponad 60 organizacji zawodowych działających w obszarze gruntów, budownictwa i nieruchomości na całym świecie łączy siły celem opracowania uniwersalnych Międzynarodowych Standardów Etycznych.</strong></p>

>

Koalicja ponad 60 organizacji zawodowych i instytucji odpowiedzialnych za ustanawianie standardów, w tym RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors) zainicjowała globalne konsultacje wokół projektu wspólnych zasad etycznych dla profesjonalistów branży gruntów, budownictwa, nieruchomości i infrastruktury na całym świecie.  

Sektor budownictwa i nieruchomości to jeden z kluczowych sektorów światowej gospodarki, w którym skumulowana jest znaczna część światowego bogactwa. Stworzenie uniwersalnego zbioru międzynarodowych standardów etycznych ma na celu zwiększenie transparentności i spójności globalnego rynku nieruchomości i zaufania do zwi?zanych z nim zawodów.  

Jako globalna reprezentacja dla setek tysięcy praktyków nieruchomości z całego świata Koalicja na rzecz Międzynarodowych Standardów Etycznych (IESC) apeluje do wszystkich zwi?zanych ze środowiskiem budowlanym organizacji do wł?czenia się w proces konsultacyjny i wyrażenia własnej opinii na temat nowego Międzynarodowego Standardu Etycznego.  

Jak informuje Wiktor Doktór, Prezes  Fundacji Pro Progressio wspieraj?cej rozwój branży outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu, która jako jedna z pierwszych wł?czyła się w prace Koalicji IESC w Polsce:  

„Podjęliśmy w Pro Progressio decyzję o doł?czeniu do Koalicji IESC i reprezentowania w niej potrzeb branży outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu. Sektor nowoczesnych usług dla biznesu, popularnie nazywany BPO/SSC (Business Process Outsourcing / Shared Service Centres), to jedna z najszybciej rozwijaj?cych się branż w Polsce i innych krajach regionu CEE. Firmy z tego sektora s? także jednym z największych najemców nowoczesnej powierzchni biurowej, posiadaj? swoje wymagania co do zajmowanej powierzchni biurowej, a także zwracaj? uwagę na optymalne wykorzystanie obiektów biurowych. Cieszymy się, że doł?czaj?c do Koalicji IESC, będziemy mogli uczestniczyć w pracach zwi?zanych z międzynarodowymi standardami etycznymi dla rynku nieruchomości, które będ? miały realne przełożenie na dalszy globalny rozwój branży BPO/SSC. O pracach Koalicji, ich efektach oraz decyzjach będziemy na bież?co informować branżę BPO/SSC”.  

Peter Bolton King, Przewodnicz?cy Koalicji Międzynarodowych Standardów Etycznych:  

„Nowy międzynarodowy standard etyczny opracowany został przez grupę niezależnych liderów globalnej branży nieruchomości oraz międzynarodowych ekspertów ds. etyki i ujednolicenia standardów wyznaczonych przez radę zarz?dzaj?c? Koalicji IESC. Grupa ta obejmuje prominentnych przedstawicieli sektora nieruchomości z Rosji, Chin, Francji, USA, Niemiec, Brazylii, Japonii, Malezji, Kanady i Wielkiej Brytanii. Koalicja zainicjowała trzymiesięczne konsultacje celem zapewnienia, że finałowa wersja standardu będzie miała najwyższ? jakość i będzie rozumiana i akceptowana przez wszystkie uczestnicz?ce w konsultacjach organizacje, praktyków rynku i ich klientów. Zaproszenie do udziału w konsultacjach kierowane jest do wszystkich organizacji i profesjonalistów zwi?zanych z globalnym rynkiem nieruchomości”.  

Aby wł?czyć się w prace Koalicji należy wypełnić formularz dostępny na stronie: http://ies-coalition.org/consultation/  

Dodatkowe informacje:

 • Koalicję IESC współtworzy 63 zawodowych organizacji, stowarzyszeń i instytucji odpowiedzialnych za ustanawianie standardów na świecie.
 • Międzynarodowe Standardy Etyczne maj? poł?czyć kodeksy etyczne obowi?zuj?ce profesjonalistów sektora gruntów, budownictwa, nieruchomości i infrastruktury w poszczególnych regionach świata. Twórcy Koalicji IESC s? przekonani, że ujednolicenie standardów zminimalizuje ryzyko dla poszczególnych uczestników globalnego rynku nieruchomości: inwestorów, przedsiębiorstw i lokalnych społeczności i umocni rolę etyki w ramach globalnej praktyki nieruchomości.
 • Implementacja Międzynarodowych Standardów Etycznych ma umocnić istniej?ce kodeksy etyczne i umieścić etykę biznesow? w sercu światowego rynku nieruchomości. Opracowanie jednego, kompleksowego zbioru zasad etycznych ma również wspomóc aktywne na rynku nieruchomości organizacje zawodowe w promowaniu wartości będ?cych podstaw? rozwoju bardziej etycznego i zrównoważonego biznesu.

*Aktualna lista organizacji zawodowych, stowarzyszeń, NGO i instytucji odpowiedzialnych za ustanawianie standardów, które podpisały się pod inicjatyw? opracowania i implementacji Międzynarodowych Standardów Etycznych:  

 • American Society of Appraisers (ASA)
 • American Society of Farm Managers and Rural Appraisers (ASFMRA)
 • Appraisal Foundation (TAF)
 • Asian association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles (ANREV)
 • Asia-Pacific Real Estate Association (APREA)
 • Asian Real Estate Association of America (AREAA)
 • La Asociación Española de Análisis de Valor (AEV)
 • Asociación Española de Geómetras Expertos (AEGEX)  
 • Asociación Professional de Sociedades de Valoración (ATASA)
 • Association of International Property Professionals (AIPP)
 • Association of Residential Managing Agents (ARMA)
 • Assoimmobliare
 • Bulgarian Chamber of Professional Valuers (KPO)
 • Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)
 • Chartered Institute of Architectural Technologists (CIAT)
 • Chartered Institute of Building (CIOB)
 • Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM)
 • China Electricity Council
 • China Institute of Real Estate Appraisers and Agents (CIREA)
 • China Real Estate Valuers Association (CREVA)
 • CORFAC International
 • Commonwealth Association of Surveying and Land Economy (CASLE)
 • Council of European Geodetic Surveyors (CLGE)
 • Counselors of Real Estate (CRE)
 • Dubai Real Estate Institute (DREI)
 • ETEK, the Cyprus Scientific and Technical Chamber
 • European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles (INREV)
 • Federação Nacional dos Corretores de Imóveis (FENACI)
 • Ghana Institution of Surveyors (GhIS)
 • Hong Kong Association of Property Management Companies (HKAPMC)
 • HypZert
 • The Indonesian Society of Appraisers (MAPPI)
 • Initiative Corporate Governance of the German Real Estate Industry
 • Institute of Estate Agents, Singapore (IEA)
 • Institute of Philippines Real Estate Appraisers (IPREA)
 • Institute of Quantity Surveyors Indonesia (IQSI)
 • Institute of Real Estate Management (IREM)
 • Institute of Residential Property Management (IRPM)
 • Institution of Civil Engineers (ICE)
 • International Consortium of Real Estate Associations (ICREA)
 • International Housing Coalition
 • International Real Estate Federation (FIABCI)
 • International Right of Way Association (IRWA)
 • International Valuation Standards Council
 • Japan Association of Real Estate Counselors (JAREC)
 • Japanese Society of Independent Appraisers (JASIA)
 • Lonja De Propriedad De Bogota
 • National Association of Realtors India (NAR India)
 • National Society of Professional Surveyors (NSPS)
 • Nigerian Institution of Estate Surveyors and Valuers (NIESV)
 • Real Estate Institute of Australia (REIA)
 • Real Estate Syndicate of Lebanon
 • Real Property Association of Canada (REALpac)
 • Royal Architectural Institute of Canada (RAIC)
 • Royal Institute of British Architects (RIBA)
 • Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
 • Royal Institution of Surveyors, Malaysia (RISM)
 • Russian Society of Appraisers
 • SECOVI-SP
 • Singapore Institute of Building Limited (SIBL)
 • Society of Chartered Surveyors Ireland (SCSI)
 • South African Geomatics Institute (SAGI)
 • South African Property Owners Association (SAPOA)

***

O RICS:

RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors) jest niezależn?, międzynarodow? organizacj? powołan? w 1868 roku w Wielkiej Brytanii. Dziś zrzesza ponad 100 tys. profesjonalistów branży nieruchomości i budownictwa na całym świecie wspieraj?c rozwój ich kwalifikacji i czuwaj?c nad przestrzeganiem przez nich najwyższych zasad etycznych i zawodowych standardów. W Polsce RICS powołany został w 1991 roku przez grupę doświadczonych rzeczoznawców, którzy dostrzegli potrzebę wprowadzenia regulacji na wci?ż młodym i rozwijaj?cym się po transformacji ustrojowej rynku. Należy do niego ponad 300 profesjonalistów reprezentuj?cych czołowe firmy i organizacje zwi?zane z branż? budownictwa i nieruchomości w Polsce. Więcej informacji: www.rics.org  

Kontakt:

Joanna Plaisant, Country Manager RICS w Polsce E: jsojka(@)rics.org
Laura Lindberg, PR Manager RICS w Europie E  :  lindberg(@)rics.org

  

  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!