Podsumowanie wydarzeń

Ostatnie 10 dni zapisów na roczny kurs języka francuskiego biznesowego !

<p>Zapraszamy na roczny kurs języka francuskiego biznesowego - zapisy jeszcze tylko do 6 października !</p>

>

Roczny kurs francuskiego języka biznesowego solidnie przygotowuje uczestników do egzaminów Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIP) DFP Affaires na poziomie B2 i/lub C1.

Zajęcia prowadzone s? w oparciu o skrypt zawieraj?cy materiały źródłowe oraz dokumenty maj?ce powszechne zastosowanie w biznesie. Dzięki praktycznej metodzie nauczania, uczestnicy kursu ćwicz? umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, jednocześnie rozwijaj?c umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych.  

Wykorzystujemy autorski program nauczania, którego celem jest pogłębienie wiedzy słuchaczy i ich umiejętności językowych.

Czas trwania:

Październik 2013 – czerwiec 2014 :       wtorki i  czwartki, w godz. 18:30 - 20:00

Ł?cznie = 120 godz. zajęć (2 semestry nauki), zajęcia odbywaj? się 2 x w tygodniu (1 godz. 30 min.)

Cena :

3 000 PLN pracownicy firm stowarzyszonych

3 600 PLN pozostałe osoby.

Istnieje możliwość płatności w 2 ratach

Do kogo skierowany jest kurs ?

Zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem znajomości języka francuskiego o zagadnienia biznesowe, tematy zwi?zane z funkcjonowaniem firmy oraz różnice kulturowo-biznesowe pomiędzy Francj? a Polsk?.

Wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie min. B2 lub/i C1.

W programie, m.in.:

  • praca nad dokumentami używanymi w przedsiębiorstwie
  • redagowanie pism i sporz?dzanie dokumentów w języku francuskim (notatki, sprawozdania, raporty, listy handlowe)
  • interpretacja statystyk w języku francuskim w kontekście działalności firmy
  • przygotowanie wyst?pień ustnych i prezentacji
  • sztuka negocjacji i prowadzenia spotkań biznesowych
  • przygotowanie pod k?tem egzaminów CCIP - podniesienie wiedzy merytorycznej w jęz. francuskim z ekonomii i prowadzenia biznesu

Kontakt :

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP

alicja.rukowicz@ccifp.pl

tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520  839

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!