Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Ostatni czas, aby wykonać analizę poprawności rozliczeń z ZUS i odzyskać nadpłacone składki

Przed nami druga połowa roku 2023, a to ostatni czas, aby wykonać analizę poprawności rozliczeń z ZUS i odzyskać nadpłacone składki z tytułu składki na ubezpieczenie wypadkowe za cały nieprzedawniony okres. 

 

Jak wskazuje Jolanta Rybak-Kukowska - Główny Specjalista w Dziale Składek ZUS i Bezpieczeństwa Pracy Inventage - Coroczna weryfikacja składki wypadkowej pozwala uzyskać znaczące oszczędności, dlatego też istotnym jest, aby skorzystać z możliwie długiego okresu przeprowadzenia analizy. 

 

Odzyskanie nadpłaconych składek z tyt. ubezpieczeń społecznych z okresu przeszłego (do 31 grudnia 2021 r.) będzie możliwe wyłącznie do 31 grudnia 2023 r. Po tej dacie nie będzie już prawnej możliwości ubiegania się z zwrot z ZUS.

 

Podstawa prawna:

Art. 11 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621).

Art. 48d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.).

 

Zgłoś się do Inventage Sp. z o.o., jeżeli:

 

  • jesteś płatnikiem składek ZUS i zatrudniasz powyżej 100 osób,
  • opłacasz składkę wypadkową w wysokości powyżej 0,74%
  • składka wypadkowa nie była sprawdzana przez zewnętrznych specjalistów co najmniej przez ostatnie 3 lata
  • potrzebujesz bieżącego wsparcia w zakresie ustalania danych przekazywanych w informacjach ZUS IWA w zakresie wypadkowości oraz warunków pracy.
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!